Könyv adatlap

Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 8

Kiadói kód:
MK-2479
Szerző(k):
Széplaki Erzsébet
Megjelenés:
2023
Nyelv:
magyar
Oldal:
128

A legfontosabb tudnivalók a munkatankönyvről:
- A diákok a rövid év eleji ismétlésben azokat a tudnivalókat elevenítik fel, amelyekre a 8. évfolyamon szükségük van a továbbhaladáshoz (az egyszerű mondat elemzése és ábrázolása, folyamatos gyakorlásként szófajtani és alaktani elemzések, szövegértelmezések).
- Az indukciós szövegek könnyen érthetők, főleg köznyelvi szövegek, amelyek figyelembe veszik a kamaszok érdeklődési körét.
- Megtalálhatók benne a szabályok a ! és a kiegészítő tudnivalók a + jel után.
- Az utasítások világosak és közérthetőek.
- A feladatsorok tartalmazzák a nyelvtani fogalomalkotás, például: alá- és mellérendelő összetett mondatok, valamint azok helyes elemzésének algoritmusát.
- A tanulók érdekes szövegeken és játékos feladatokon keresztül ismerhetik meg a különböző szóalkotási módokat: a szóképzést, a szóösszetételeket és helyesírásukat, valamint a mozaik- és betűszókat, a szóelvonást, a szóvegyülést.
- A gyakorlófeladatok között - az összetett mondatok elemzésén, valamint szerkezeti ábrájuk felismerésén és készítésén kívül - kommunikációs, helyesírási, nyelvhelyességi, szövegértő és szövegalkotó képességet fejlesztők találhatók. A tanulók alkalmazhatják a különböző szóalkotási módokat és a hozzájuk kapcsolódó helyesírási tudnivalókat is általuk.
- A munkaformákat - páros és csoportmunka - ikonok jelzik.
- A munkatankönyv feladatai alkalmasak differenciálásra. A gyengébb képességű tanulók feladatai jelzés nélküliek, a közepes nehézségű feladatokat a sorszám előtti négyzet, a nehéz feladatokat kör jelzi.
- A felmérések megírása előtt előkészítő feladatsor segíti a tanulók felkészülését.
- A táblázatok, gondolattérképek felölelik az 5-8. évfolyam anyanyelvi ismereteit.
- A tollbamondásra vagy másolásra javasolt szövegek külön fejezetet alkotnak.
- A Készüljünk a felvételire, a középiskolára! fejezet feladatai nemcsak azoknak a tanulóknak hasznosak, akik középiskolába készülnek, hanem a többieknek is. Alkalom nyílik átismételni, gyakorolni és alkalmazni az 5-8. évfolyam magyar nyelv és irodalom tantárgy tananyagát, továbbfejleszteni az anyanyelvi képességeket. A tanulók a 7. évfolyamon elsajátított szövegalkotási algoritmus alapján érvelő szövegeket is alkotnak. A középiskolára felkészülést segíti, hogy a diákok változatos és érdekes szövegeken keresztül sajátíthatják el a jegyzetkészítés menetét is.
- A kommunikáció fejezet témája a reklám, a hirdetés és az apróhirdetés. E szövegműfajok sajátosságainak megfigyelését, szövegük értelmezését követően a gyerekek az alkotásukkal is megpróbálkozhatnak, csoportmunkában. A fejezet lényeges része a kapcsolatfelvételről és a kapcsolattartásról szól. A már korábban tanult ismereteket szituációs játékokban alkalmazhatják, ugyanakkor hasznosítható útravaló a ballagóknak nemcsak a középiskolához, hanem az élethez is.
- Az Alkossunk szöveget! fejezetben a hagyományos és az új típusú önéletrajz írása mellett újra előkerül az ünnepi beszéd témája. A tanítványok a 7. évfolyamon ballagtatóként, most ballagókként alkotnak páros munkában búcsúbeszédet.
- Az illusztrációk a mai kamaszok ízléséhez igazodnak, sokszor humorosak.

A kiadvány fő témakörei: Összetett mondat a szövegben; Szóalkotási módok

Kód Cím Kategória Művelet
MK-2479Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 8.Helyi tantervLetöltés
MK-2479Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 8.Tanári kézikönyvLetöltés
MK-2479Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 8.RecenzióLetöltés
MK-2479Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 8.SzógyűjteményLetöltés
MK-2479Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 8.Tanmenet heti 1 óráraLetöltés
MK-2479Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 8.Tanmenet heti 1,5 óráraLetöltés
MK-2479Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 8.Tanmenet heti 2 óráraLetöltés
MK-2479Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 8.Ami a tankönyvből kimaradtLetöltés
MK-2479Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 8.Ami a tankönyvből kimaradt-megoldókulcsLetöltés