Könyv adatlap

Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7

Kiadói kód:
MK-2476
Szerző(k):
Széplaki Erzsébet
Megjelenés:
2022
Nyelv:
magyar
Oldal:
160

A legfontosabb tudnivalók a munkatankönyvről:

- Az év eleji ismétlésben azokat ismétli át, amelyekre 7. évfolyamon szükség van a továbbhaladáshoz (szófajtani, alaktani ismeretek).
- Az indukciós szövegek könnyen érthetők, főleg köznyelvi szövegek, gyerekközeli témájúak.
- A feladatsorok tartalmazzák a nyelvtani fogalomalkotás (mondatrészek) és a helyes mondatelemzés algoritmusát.
- Megtalálhatók benne a szabályok ! és a kiegészítő tudnivalók a + jel után.
- A gyakorló feladatok között - a mondatelemzésen, valamint az ágrajzfelismerésen és -készítésen kívül - kommunikációs, helyesírási, nyelvhelyességi, szövegértő és szövegalkotó képességet fejlesztők is vannak, amelyek utasításai közérthetőek.
- A munkaformákat - páros munka, csoportmunka - ikonok jelzik.
- Alkalmas differenciálásra. A gyengébb képességű tanulók feladatai jelzés nélküliek, a közepes nehézségű feladatokat a sorszám előtti négyzet, a nehéz feladatokat kör jelzi.
- A felmérések megírása előtt előkészítő feladatsor segíti a tanulók felkészülését.
- Tollbamondásra vagy másolásra javasolt szövegek is vannak benne.
- A tanulók érdekes szövegei és játékos feladatai segítségével megismerhetik a magyar nyelv eredetét, nyelvtípusát és a rokonnyelveket, továbbá a magyar nyelv változatait, sőt a jelnyelvet is.
- A kommunikáció fejezetben a tömeg-, a digitális és a közéleti műfaj alapjai sajátíthatók el. Az utóbbi kapcsán az ünnepi beszéd (ballagási beszéd) felépítését és megalkotásának mikéntjét.
- Az Alkossunk szöveget! fejezetben az érvelő fogalmazás szövegalkotási algoritmusának megismerésével fejlődik a diákok kifejezőképessége, de téma a kiselőadás és a prezentáció készítése is.
- Az illusztrációk a mai kamaszok ízléséhez igazodnak, sokszor humorosak.

A kiadvány fő témakörei: A mondat; Az egyszerű mondat szerkezete; Állandó és változó anyanyelvünk; Nyelvünk társadalmi, földrajzi változatai; A kommunikáció

Kód Cím Kategória Művelet
MK-2476Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7.Tanári kézikönyvLetöltés
MK-2476Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7.Tanmenet heti 1 óráraLetöltés
MK-2476Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7.Tanmenet heti 1,5 óráraLetöltés
MK-2476Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7.Tanmenet heti 2 óráraLetöltés
MK-2476Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7.Helyi tantervLetöltés
MK-2476Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7.RecenzióLetöltés
MK-2476Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7.SzógyűjteményLetöltés
MK-2476Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7.Ami a tankönyvből kimaradtLetöltés
MK-2476Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7.Ami a tankönyvből kimaradt-megoldókulcsLetöltés
MK-2476Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7.Kerettanterv nyelvtan fogalmak 5-8. évfolyamraLetöltés