Könyv adatlap

Munkahelyi egészség és biztonság

Kiadói kód:
MK-6901
Szerző(k):
Sári Lászlóné
Megjelenés:
2015
Nyelv:
magyar
Oldal:
84

A 21. században az automatizálás térhódításával a fejlett országokban csökken a munkahelyi mechanikai ártalmak száma, ugyanakkor növekszik a vegyi, az ergonómiai és különösen az idegrendszeri, a pszichés megterhelés. A korábbi mechanikai védelem helyett így a pszichés védelemre helyeződik a hangsúly. A munkavédelemben előtérbe kerül a humánus munkakörülmények kialakítása, a munkakultúra fejlesztése és egyre fontosabbá válik az egészségkárosodások következményeinek a megelőzése.

A tantárgy tanításának célja a tanulók általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A könyv felépítése követi a kiadott kerettantervet, megfogalmazása pedig szem előtt tartja a korosztály életkori sajátosságait. A tananyagot szemelvények színesítik, a fejezetek zárásaként változatos feladatok ellenőrzik a tanulók tudását.

A kiadvány fő témakörei: Munkavédelmi alapismeretek; A munkahelyek kialakítása; A munkavégzés személyi feltételei; A munkaeszközök biztonsága; Munkakörnyezeti hatások; Munkavédelmi jogi ismeretek;