Könyv adatlap

A turizmus alapjai

Kiadói kód:
MK-5892
Szerző(k):
Bárkányi Anikó
Megjelenés:
2019
Nyelv:
magyar
Oldal:
216

A turisztikai szakképzésben részt vevő idegenvezető és turisztikai szervező, értékesítő tanulók számára készült tankönyv a 11716-16 Gazdasági folyamatok a turizmusban modul Turizmus rendszere tantárgyának tudásanyagát tartalmazza. A tanulók megismerkednek a gazdálkodás és a turizmus alapfogalmaival, a turizmus intézmény- és kapcsolatrendszerével, a hazai turizmus szervezetével. Statisztikai adatok tükrében képet kapnak a turizmus nemzetgazdasági szerepéről és jelentőségéről, gazdasági hatásairól, a hazai és a világturizmus fejlődési tendenciáiról.
A későbbi tanulmányokat alapozza meg a turizmus fő területeinek és formáinak ismertetése, a turisztikai piac bemutatása. Szerepel a tankönyvben a színvonalas turizmushoz elengedhetetlen közlekedési infrastruktúra rövid bemutatása, valamint a fenntarthatóság és a turizmus kapcsolata is. Ennek kapcsán a tanulók megismerik a világörökség és a nemzeti értékek fogalmát és hazai példáit, valamint nemzeti parkjainkat. Külön fejezet foglalkozik a fogyasztóvédelemmel, ezen belül a turizmus résztvevői számára különösen fontos utazási szerződés tartalmával és a jogorvoslati lehetőségekkel. Az érdekes kiegészítő olvasmányok szélesítik a tanulók látókörét, változatossá, könnyebben tanulhatóvá teszik a tananyagot. Külön erénye a könyvnek, hogy az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását célzó egyéni és csoportos feladatok megoldásában különösen épít és ösztönöz a tanulók körében népszerű digitális eszközök és az internet észszerű felhasználására.

A kiadvány fő témakörei: Lássunk munkához - év eleji feladatok; A gazdasághoz kapcsolódó alapfogalmak; A turizmus kialakulása és rövid története; Turisztikai alapfogalmak; Utazási szokások és trendek; A turizmus gazdasági és társadalmi hatása, jelentősége; A turizmus intézmény- és kapcsolatrendszere; A turizmus piaca; A turizmus lebonyolításához kapcsolódó munkakörök; A turizmus fajtái és formái; Közlekedési infrastruktúra; Fenntarthatóság; Magyarország turisztikai régiói, természetvédelmi területei, tájvédelmi körzetei és nemzeti parkjai; A világ turizmusának trendjei; Fogyasztóvédelem

Kód Cím Kategória Művelet
MK-5892A turizmus alapjaiFeladatlapokLetöltés