Könyv adatlap

Földrajz tankönyv 7. osztályosoknak

Kiadói kód:
MK-4250-6
Szerző(k):
Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó - Láng György - Ütőné Visi Judit
Megjelenés:
2015
Nyelv:
magyar
Oldal:
160

A komplex, természeti és társadalmi-gazdasági jelenségeket, folyamatokat egyaránt bemutató tananyag célja a tanulók szemléletének formálása, a földrajzi gondolkodás képességének megalapozása. Ezekben a könyveinkben szakítani szeretnénk a pusztán tényközlő oktatási móddal. Tudatosítani próbáljuk a tanulókban, hogy az emberiség jövőjét meghatározó kihívások döntően földrajzi problémákból  erednek. Célunk, hogy kifejlesszük a tanulókban a közösségük, országuk, régiójuk problémáinak megoldásában való aktív részvétel készségét. A hazai és az európai természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékek megismertetésével hozzá kívánunk járulni a reális nemzet- és Európa-tudat kialakításához, a hazához való kötődéshez. Könyveink felépítése illeszkedik a Műszaki Kiadó felsős természettudományos sorozatának többi könyvéhez. Tananyaga kötődik a természettudományokhoz, elsősorban a biológiához, de kitekintést nyújt a társadalomtudományok felé is.
Kiadványaink tördelésével, ábráival és képeivel, a törzs- és a kiegészítő anyag világos szétválasztásával még több segítséget nyújtanak a pedagógusok munkájához. Az ismeretek átadásához nagy segítséget jelentenek a gondolkodásra és problémamegoldásra serkentő ellenőrző feladatok és kérdések is.
Tankönyveinkhez munkafüzetek és interaktív táblán is használható elektronikus tananyagok is készültek. A tanárok munkáját a már tankönyvvé nyilvánított felmérő feladatsorokkal és honlapunkról letölthető tanmenetekkel is segítjük.

A kiadvány fő témakörei: Földünk története; Afrika; Ausztrália és Óceánia; A Sarkvidékek; Amerika; Ázsia; Európa

Kód Cím Kategória Művelet
MK-4250-6Földrajz 7.Tanmenet (DOC)Letöltés
MK-4250-6Földrajz 7.Tanmenet (PDF)Letöltés