Könyv adatlap

Szófaji ismeretek bővítése, a számnév feladatgyűjtemény 4. osztály

Kiadói kód:
MK-2437
Szerző(k):
Bodnár Ilona
Megjelenés:
2021
Nyelv:
magyar
Oldal:
124

A feladatgyűjtemény felépítése a sorozat előző köteteihez hasonló. Az első felében a korábban tanult nagyobb témakörök, a betűk, szavak, mondatok jellegzetességei, valamint a főnév és a melléknév gyakoroltatása kap helyet. Második része tartalmazza az új tananyagot, a számneveket. A gyerekek találkozhatnak ismerős jellegű feladatokkal, ezzel könnyebbé válhat azok megoldása, valamint az érdeklődésüket felkeltő újdonságokkal is. A feladatgyűjteményben az előzőeknél több helyet kaptak a szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok - korunknak megfelelő, modern formában. A többi leírásra szintén jellemző a gyerekek gondolkodásmódjára és nyelvezetére épülő megfogalmazásmód, amely elősegíti a megértést. Kétféle piktogram jelzi a feladatok nehézségi fokát, ezzel lehetőséget teremtve a differenciált oktatásra és elősegítve a gyerekek nyelvi fejlődését.
A kiadvány fő témakörei: A szavak jelentése; A főnév; A nevelő és a névutó; A melléknév;. A számnév