Könyv adatlap

Témavázlatok érettségizőknek biológiából közép- és emelt szinten

Kiadói kód:
MK-1065
Szerző(k):
Kleininger Tamás
Megjelenés:
2024
Nyelv:
magyar
Oldal:
372

A kiadvány sorra veszi a követelményrendszer szerinti teljes biológia-tananyagot, amely a közép- és az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészüléshez szükséges. Hat nagy fejezetre tagolódik. Vázlatos felépítése biztosítja a témakörök ismeretanyagának átláthatóságát, a logikai kapcsolatok áttekinthetőségét, a könnyebb tanulhatóságot. A szöveget sok helyen szemléltetőábrák egészítik ki, amelyek segítik annak megértését. A vizsgán előforduló kísérletek a könyv végén kaptak helyet. A kötet hozzájárul a sikeres otthoni tanuláshoz, a korábban szerzett ismeretek felelevenítéséhez, a tanultak rendszerezéséhez, az írásbeli és a szóbeli érettségire történő önálló felkészüléshez is.

A kiadvány fő témakörei: Bevezetés a biológiába; Egyed alatti szerveződési szint; Az egyed szerveződési szintjei; Az emberi szervezet; Egyed feletti szerveződési szintek; Öröklődés, változékonyság, evolúció; Kísérletek; Irodalomjegyzék

Kód Cím Kategória Művelet
MK-1065Témavázlatok érettségizőknek biológiából közép- és emelt szintenMellékletLetöltés