Könyv adatlap

Deutsch Freu(n)de Arbeits- und Sprachbuch 5

Kiadói kód:
KT-1313/M
Szerző(k):
Frey Mária
Megjelenés:
2013
Nyelv:
német
Oldal:
96

A munkafüzet a KT-1313/2 raktári számú Deutsch Freu(n)de Lehrbuch 5. című tankönyvhöz készült. A tankönyvi szöveg feldolgozásához változatos, érdekes feladatokat kínál, amelyek fejlesztik a tanulók szókincsét, kommunikációs készségét. A feladatok a fokozatosság elvét követik és a szövegből kiindulva lexikai, stilisztikai és kommunikációs kitekintésre ösztönöznek, biztosítva a differenciálás lehetőségét a tanár számára. Alkalmazása jelentősen megkönnyíti a tanári munkát, csökkentve a tanórára történő felkészülésre fordított időt.

A munkafüzet két részből áll: a tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzetből és a tankönyvtől függetlenül használható nyelvtani munkafüzetből. A munkafüzet a tankönyv tematikáját követi, a tankönyvben szereplő szimbólumrendszerrel dolgozik, és követi a tankönyv vonatkozó utalásait. A nyelvtani munkafüzetben az egyes nyelvtani témakörök feldolgozása során indukciós szövegből kiindulva néhány rávezető feladat segítségével a tanulók maguk fogalmazzák meg az elsajátítandó nyelvtani szabályt. A gyakorló feladatok nehézségi fok szerint egymásra épülve követik egymást. A mellékletben páros- és csoportmunkára alkalmas kivágható játékok teszik a nyelvtan tanulását a tanulók számára érdekesebbé. Megrendelhető a hivatalos tankönyvjegyzéken is.

A kiadvány fő témakörei: Die anderen und ich; Immer nur diese Arbeit; Verkehr ist kein Spiel; Reise ins Reich der Märchen; Auch Bilder können sprechen; Wir sind Teil der Natur; Sprachbuch; Anhang