Magyar nyelv és irodalom

Tanmenetek a KOMP-tankönyvcsaládhoz

KOMP-1-Olvasás-beszéd-írás tanmenet, 1. osztály, A változat

KOMP-1-Olvasás-beszéd-írás tanmenet, 1. osztály, B változat

KOMP-1-Művészetek báb- és drámajátékkal projektfüzet, 1. osztály (mintaanyag)

KOMP-1-Brosúra

Az első évfolyamon KOMP tankönyveink osztálynyi mennyiségű rendelése esetén, a KOMP módszertani tanítói kézikönyvet ingyenesen biztosítjuk a pedagógusoknak.

KOMP-2-Olvasás-beszéd tanmenet, 2. osztály

KOMP-2-Írás tanmenet, 2. osztály

KOMP-2-Beszéd és anyanyelv, nyelvtan tanmenet, 2. osztály

KOMP-2-Művészetek báb- és drámajátékkal projektfüzet, 2. osztály (mintaanyag)

KOMP-2-Szövegértés-szövegalkotás tanítói kézikönyv 2. osztály

KOMP-3-Szövegértés tanítói kézikönyv, 3. osztály

KOMP-3-Szövegértés tanmenetek, 3. osztály

A  KOMP  kompetencia alapú, integrált oktatási program és taneszközrendszer (kommunikáció és művészetek) az 1-2-3. évfolyamon csomagban és külön taneszközönként, tantárgyanként is megrendelhető.

Tanmenetek a Forrás-tankönyvcsaládhoz

Tanmenet az első évfolyam számára

Második osztályos irodalom tanmenet

Második osztályos nyelvtan tanmenet

Harmadik osztályos irodalom tanmenet

Harmadik osztályos nyelvtan tanmenet

Negyedik osztályos irodalom tanmenet

Negyedik osztályos nyelvtan tanmenet

A Forrás tankönyvek osztálynyi mennyiségben történő rendelése esetén Kapcsos tanítói kézikönyvet ingyenesen bocsájtunk a pedagógusok részére. Ezekben a módszertani segédletekben többek között órára lebontott, differenciálásra alkalmas tanmenetjavaslatok, felmérő feladatlapok, kiegészítő feladatok, fénymásolható feladatlapok, szómagyarázatok találhatók.

Tanmenetek a Turcsányi-féle irodalom munkatankönyvekhez

Irodalom 10-11 éveseknek – Mintatanterv

Részletes tanmenetjavaslat, 5. osztály

Tanmenet, 5. osztály

Tanmenet, 6. osztály

Tanmenet, 7. osztály

Tanmenet, 8. osztály

Tanmenetek a Konseptes sorozathoz

Magyar nyelv és irodalom 9-10. (szakiskola)

Magyar nyelv tanterv 9-12. (szakközépiskola)

Irodalom 9. (szakiskola)

Irodalom 10. (szakiskola)