Könyv adatlap

Olvasókönyv 2. osztályosoknak II. kötet - Szavakon innen, szavakon túl

Kiadói kód:
MK-4442-5
Szerző(k):
N. Császi Ildikó - Jegesi Krisztina
Megjelenés:
2011
Nyelv:
magyar
Oldal:
152

A modulszerűen építkező, A és B típusú tanmenettel és tanítói kézi könyvvel ellátott tankönyv a kapcsolódó munkafüzettel, nyelvtan tankönyvvel és írás munkafüzettel együtt egyszerre tűzi maga elé a tanulási (illetve részképességbeli) zavarok és olvasási nehézségek elkerülését, valamint a diszlexia-prevenciót. A gyerekek a sokféle képi világon, a változatos szövegtípusokon és az olvasástechnikai készségek sokirányú fejlesztésén és egyre magabiztosabb alkalmazásán keresztül jutnak el a stabil szóhasználathoz és mondat-, illetve szövegalkotáshoz, a szavak és a szöveg értelmének dekódolásához. A tankönyv feladattípusai és tananyagválasztása a modern pedagógiai alapelvekre (a kompetenciaalapúságra, a tantárgyi koncentrációra, a tanulási motivációra, a kooperatív technikákra, a projekt módszerre stb.) épülve segíti a gyerekeket és a pedagógust az olvasóvánevelés folyamatában, az olvasás élethosszig tartó örömének felfedezésében. A tankönyv az olvasnivalókat olvasástechnikai és kommunikációs feladatokkal készíti elő, ami egyedülálló az olvasókönyvek történetében.

A kiadvány fő témakörei: Gyerekvilág; Természet; Évszakok - tavasz; Jön a nyár