Könyv adatlap

Beszéd és olvasás munkafüzet 2. osztályosoknak

A modulszerűen építkező, A és B típusú tanmenettel és tanítói kézi könyvvel ellátott tankönyv   a kapcsolódó munkafüzettel, nyelvtan tankönyvvel és írás munkafüzettel együtt   egyszerre tűzi maga elé a tanulási (illetve részképességbeli) zavarok és olvasási nehézségek elkerülését, valamint a diszlexia-prevenciót. A gyerekek a sokféle képi világon, a változatos szövegtípusokon és az olvasástechnikai készségek sokirányú fejlesztésén és egyre magabiztosabb alkalmazásán keresztül jutnak el a stabil szóhasználathoz és mondat-, illetve szövegalkotáshoz, a szavak és a szöveg értelmének dekódolásához. A tankönyv feladattípusai és tananyagválasztása a modern pedagógiai alapelvekre (a kompetenciaalapúságra, a tantárgyi koncentrációra, a tanulási motivációra, a kooperatív technikákra, a projekt módszerre stb.) épülve segíti a gyerekeket és a pedagógust az olvasóvánevelés folyamatában, az olvasás élethosszig tartó örömének felfedezésében. A tankönyv az olvasnivalókat olvasástechnikai és kommunikációs feladatokkal készíti elő, ami egyedülálló az olvasókönyvek történetében.

Kiadói kód:
MK-4358-9
Szerző(k):
Jegesi Krisztina - N. Császi Ildikó
Megjelenés:
2010
Nyelv:
magyar
Oldal:
84