Könyv adatlap

A természet matematikája 6-8 éveseknek CD

Kiadói kód:
MK-6220-7
Szerző(k):
Nagy György - Jenny Eather
Megjelenés:
Nyelv:
magyar
Oldal:

A természet matematikája CD 6-8 éves korosztály számára készült kivonata, rövidített változata.

A természet matematikája CD-ROM kettős feladatot vállallt fel: egyfelől megismertetni és megszerettetni a gyermekekkel az őket körülvevő természetet, élővilágot; másfelől közel hozni a tanulókhoz az elemi matematikai ismereteket. Az érdekes feladatok lehetőséget adnak az elemi számolási készség gyakorlására, a szám- és műveletfogalom kialakítására. A CD szemléletes, interaktív eszközeivel minden gyermek számára érthetővé válik az összeadás, kivonás, szorzás, osztás (bennfoglalás és részekre osztás) fogalma.

A gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a különböző mértékegységekkel, gyakorolhatják a mérést, végezhetnek mennyiségi összehasonlításokat. Mindenki számára közkedvelt játékok segítik az ismeretek elmélyítését:
-
Puzzle
- Tangram
- Memória
- Kvíz

Matematika- és környezetismeret-óráink hatékonyságát egyaránt növelhetjük a CD segítségével.

A program amely egy sorozat első része a NAT követelményrendszeréhez igazodva dolgozza fel a matematika téma körét az előkészítéstől a 2. évfolyamig. Az egyes életkorokhoz rendelt feladatsorok egymásra épülnek. Ma már közismert tény, hogy az általános iskolába belépő gyerekek fejlettségi szintje között az eltérés akár három-négy év is lehet. A program ezt a tényt figyelembe véve olyan menürendszert tartalmaz, amely lehetővé teszi a gyors váltást az életkori csoportok között, ezzel támogatva akár a tanórai differenciálást is. Az életkori csoportokhoz rendelt ismeretek (feladatok) sokszor jelentősen túl mutatnak az adott évfolyam követelmény rendszerén, biztosítva ezzel a gyorsabban haladó gyermekek érdeklődésének kielégítését. Az illusztrációként szolgáló védett élővilág meg ismerésére a program. Többet a természetről  része nyújt lehetőséget. A természet matematikája CD-ROM által felölelt tananyag CD-ről indítható változatban három korcsoportra bontva is kapható. (4-6, 5-7, 6-8 éveseknek)