Könyv adatlap

Matematika 4. I. kötet

Kiadói kód:
MK-4180-5
Szerző(k):
Scherlein Márta - Czakó Anita - Dr. Hajdu Sándor - Novák Lászlóné
Megjelenés:
2014
Nyelv:
magyar
Oldal:
178

Az anyagrészek csoportosítása kellő időt biztosít az írásbeli műveletek: a kétjegyűvel való szorzás és osztás begyakorlására. Szintén a kompetencia alapú oktatás kívánalmaihoz, módszertanához illeszkedően minden témakör ismételten foglalkozik a matematika gyakorlati alkalmazásával, a szövegértelmező képesség fejlesztésével. A 3. osztályos könyvhöz hasonlóan tipográfiailag jelöli a feladatok háromféle szintbe sorolását, ezzel is segítve a tananyag megfelelő differenciálását. A Gyakorlóban megtalálhatók mindazok a feladatok, amelyek szükségesek az alapműveletek algoritmusának elsajátításához és begyakorlásához, a számolási készség fejlesztéséhez. A tankönyv és a gyakorló bőséges feladatválasztéka lehetővé teszi az igény szerinti válogatást.

A kiadvány fő témakörei: A számok 20 000-ig; Tájékozódás a számegyenesen; Számok kerekítése; Mit árul el a szám utolsó számjegye; Az összeadás és a kivonás értelmezése, tulajdonságai; Írásbeli összeadás, kivonás; A szorzás értelmezése, tulajdonságai; Írásbeli szorzás egy jegyű szorzóval; Az osztás értelmezése, tulajdonságai
Írásbeli osztás egyjegyű osztóval; A műveletek sorrendje; Hosszúságmérés; Kerület; Távolságmérés térképen; Úrtartalommérés; Tömegmérés; Szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel; Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval; Ellentétes mennyiségek