Könyv adatlap

Gazdasági és jogi környezetünk I.

A könyv felépítése a tantervi követelményeket tükrözi, és megvalósítja a szakmacsoportos alapozó ismeretek keretében kitűzött célokat, feladatokat és fejlesztési követelményeket.
Életünk minden pillanatát gazdasági jelenségek folyamatos kereszttüzében éljük. Akarva, akaratlanul a gazdasági élet szereplői vagyunk, amikor munkaviszonyt létesítünk, céget alapítunk, adót fizetünk, vagy akár csak kenyeret vásárolunk. A kiadvány a gazdaság működésének, a gazdaság szereplőinek, a gazdasági gondolkodás alapjának megismerését szolgálja.
A 9. osztályos tananyag a gazdálkodás alapfogalmaival, szervezeti kereteivel és a háztartások gazdálkodásával foglalkozik. A fejezetek végén kérdések, fogalompárosításos, igaz/hamis állításos és gyakorlati feladatok segítik a tananyag rögzítését, elmélyítését, alkalmazását.

Kiadói kód:
MK-6011-7/I
Szerző(k):
Nagy Árpádné - Petrik Krisztina
Megjelenés:
2013
Nyelv:
magyar
Oldal:
140