Könyv adatlap

Beszéd és olvasás munkafüzet 3. osztályosoknak

A funkcionális-kommunikációs felfogás eredményeképpen a gyerekek az anyanyelvüket használata, működése közben és üzenetértéke alapján fedezik fel, ismerik meg. Az így, játékosan és értelmezve elsajátított és gyakorolt ismeret sokkal jobban rögzül és sokkal tudatosabb szövegalkotási készségeket eredményez. Fontos hangsúlyt kap a kultúraközvetítés, a kultúrához való viszony és a különféle irodalmi alkotások befogadására való nyitottság kialakítása. A tananyagtartalom lehetőséget ad a differenciálásra, kellő időt biztosít a gyakorlásra, ismétlésre. Egyszerre felzárkóztató és tehetséggondozó. A témaválasztások rendkívül vonzók a 8-9 éves, 3. osztályos korosztály számára. Átlagos oktatásszervezési feltételek mellett is végrehajthatóak az egyes tevékenységek, nem kívánnak sem a tanító, sem a tanulók részéről különleges felkészültséget, ám nyitott és kísérletező attitűdöt tételeznek fel a részükről. A kooperatív technikákkal elvégezhető modulok többsége túllépi a 45 perces tanóra keretét (igazodva ezzel a projekt-módszerhez), ezért szükséges a tanítók számára feltüntetni a megszakítás lehetőségeit az adott helyen a tanítói kézikönyvben. Az egyes tanítási egységek végén található reflexiók jó összefoglalását adják a moduloknak, lehetőséget teremtenek az értékelésre. A munkafüzet a gyerekek életkori sajátosságaihoz messzemenően igazodik. Nem egyszerűen olvastat, hanem tanítja az olvasási stratégiákat és az önálló tanulási módszereket, a szövegértő olvasás tanítását is magára vállalja. A mese és valóság, a csodás elemek és a megtörtént dolgok kiválóan lettek ütköztetve ebben a kiadványban és a hozzá tartozó olvasókönyvben (Mondaton innen, mondatón túl - Olvasókönyv 3. osztályosoknak, 1-2. kötet, MK-4365-7 és MK-4366-4) is.

Kiadói kód:
MK-4369-5
Szerző(k):
Jegesi Krisztina - Jordánné Tóth Magdolna
Megjelenés:
2012
Nyelv:
magyar
Oldal:
84