Könyv adatlap

Magyar nyelvtan 2.

Kiadói kód:
FK-221-K
Szerző(k):
Csájiné Knézics Anikó
Megjelenés:
2014
Nyelv:
magyar
Oldal:
104

A Magyar nyelvtan tankönyvsorozat azzal a határozott szándékkal készült, hogy - szakítva a nyelvtani anyag bemutatását és begyakoroltatását végző tankönyvek hagyományával - a gyerekek számára elérhetővé tegye a nyelv élményszerű felfedezését. Nem a hagyományos leíró jellegű nyelvtan tananyagon kell végigvinni az osztályt, hanem a diákok játékosan, az egymásra épülő feladatok segítségével, bőséges szemléltető anyag támogatásával maguk bontják ki a nyelvi tényeket.

A kiadvány fő témakörei: Beszélj és írj helyesen; A szavaknak van varázserejük, hatalmuk?; Miből állnak a szavak?; Mi az a betűrendbe sorolás?; Figyeljünk a magánhangzókra!; Tisztán ejtsd, pontosan írd! I.; Tisztán ejtsd; pontosan írd! II.; Tisztán ejtsd, pontosan írd! III.; Figyeljük meg a mássalhangzókat!; Egy hang két betűvel. Figyelj csak!; Mi az a szótag?; Hol és hogyan választjuk el a szavakat; Mifélék az összetett szavak?; Nemcsak az órának van szerkezete, hanem a szónak is. Figyelj csak!; Másképp ejtjük és másképp írjuk őket; Mit jelentenek a szavak? Nézzük csak!; Ellentétes jelentésű szavak. Vajon mit jelentenek? Többjelentésű szavak. Jó, ha tudod, mire gondolok!; Mi a beszéd egysége? Mi a szándékunk? Hogyan tudjuk azt a beszédünkkel kifejezni? Kérdezni tudni kell! Ismétlés; Helyesírási gyakorlóanyag; Másolás; Szóláshasonlatok; Szókapcsolatok; Szavak; Mondatok, rövid szövegek