Könyv adatlap

Magyar nyelvtan 2. gyakorló

Kiadói kód:
FK-222-K
Szerző(k):
Csájiné Knézics Anikó
Megjelenés:
2014
Nyelv:
magyar
Oldal:
32

A kiadvány a Magyar nyelvtan 2. című tankönyv kiegészítéseként, és a tankönyv nélkül, önmagában is használható.

A Magyar nyelvtan tankönyvsorozat azzal a határozott szándékkal készült, hogy - szakítva a nyelvtani anyag bemutatását és begyakoroltatását végző tankönyvek hagyományával - a gyerekek számára elérhetővé tegye a nyelv élményszerű felfedezését. Nem a hagyományos leíró jellegű nyelvtan tananyagon kell végigvinni az osztályt, hanem a diákok játékosan, az egymásra épülő feladatok segítségével, bőséges szemléltető anyag támogatásával maguk bontják ki a nyelvi tényeket.

A kiadvány fő témakörei: Beszélj és írj helyesen!; Miből állnak a szavak?; Mi az a betűrend?; Figyelünk a magánhangzókra!; Tisztán ejtsd, pontosan írd!; Figyeljük meg a mássalhangzókat!; Egy hang két betűvel. Figyelj csak!; Mi az a szótag?; Hol és hogyan választjuk el a szavakat?; Mifélék az összetett szavak? Nemcsak az órának van szerkezete, hanem a szónak is. Figyelj csak!; Másképp ejtjük és másképp írjuk őket; Mit jelentenek a szavak? Nézzük csak!; Ellentétes jelentésű szavak. Vajon mit jelentenek?; Többjelentésű szavak. Jó, ha tudod, mire gondolok!; Mi a beszéd egysége?; Mi a szándékunk? Hogyan tudjuk azt a beszédünkkel kifejezni?; Kérdezni tudni kell; Ismétlés