Könyv adatlap

Történelem 5. munkafüzet

Kiadói kód:
MK-VD-0003/M-K
Szerző(k):
Balla Árpád
Megjelenés:
2013
Nyelv:
magyar
Oldal:
164

A tankönyvhöz készült, annak anyagához szorosan kapcsolódik a munkafüzet: Balla Árpád: Történelem munkafüzet az általános iskola 5. osztálya számára.

A munkafüzet felépítése, szerkezete pontosan követi a tankönyv felépítését, javasolt együtt használni a tankönyvvel. Minden tankönyvi leckéhez egy-egy feladatsor tartozik a munkafüzetben. A munkafüzet feladatai sokrétűek és változatosak. Nagyrészt önállóan vagy csoportmunkában megoldhatók, tanári segítséget alapvetően nem igényelnek. A tanárnak mindazonáltal lehetősége van rá, hogy a nagyszámú feladat közül válogasson, azokat differenciáltan használja akár órán, akár házi feladatként.

A tankönyvhöz hasonlóan a munkafüzet is kronologikus szemléletű. Nagyobb korszakokra bontva tárgyalja a kerettantervben előírt tananyagot, időnként azonban tematikus anyagrészeket is beiktat: pl. Nagy járványok a középkortól napjainkig (116. oldal).

A munkafüzethez megoldókulcs is készült; ennek segítségével a feladatok megoldása akár egyéni munka keretében is ellenőrizhető. A kiadvány feladatainak megoldása ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelhető a termék megvásárlását követően.

A kiadvány fő témakörei: Az őskor és az ókori Kelet világ; Képek az ókori görögök életéből; Az ókori Róma évszázadai; A magyarság történetének kezdetei; A középkori Európa világa; Magyarország az Árpádok idején

Kód Cím Kategória Művelet
MK-VD-0003/M-KTörténelem 5.TanmenetLetöltés