Könyv adatlap

Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II.

Kiadói kód:
MK-4247-6
Szerző(k):
Bérczes Mihály - Láng Erzsébet
Megjelenés:
2010
Nyelv:
magyar
Oldal:
176

A feladatsorok összeállításánál a szerzők alapvetően a következő szempontokat tartották szem előtt:
- az érettségi témakörök feldolgozása (az alapvető kompetenciák gyakoroltatásával),
- folyamatos órai használhatóság (az egyes kötetek tartalmaznak ismétlő és összefoglaló részeket is),
- más tantárgyakban tanult ismeretek beillesztése a történelem keretei közé.

Lehetőség szerint egy-egy feladatsor minden esetben épít az alapvető kompetenciák mindegyikére: tájékozódás térben és időben, forráshasználat, szaknyelv, eseményeket alakító tényezők feltárása. A feladatgyűjtemények feldolgozzák a teljes középiskolai ismeretanyagot; az egyes kötetek során pedig az egyre komplexebbé váló kérdések biztos ismeretekkel és jártasságokkal látják el a sikeres érettségire vágyó diákokat. A feladatsorok illeszkednek a Műszaki Kiadó új tankönyveihez, de kiválóan alkalmazhatóak más történelemkönyvek mellett is.

A kiadvány feladatainak megoldása ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelhető a termék megvásárlását követően.

A kiadvány fő témakörei: Az érett középkor; Az Árpád-házi királyok kora; A késő középkor; Magyarország a XIV-XV. században; A kora újkor; Magyarország a kora újkorban