Könyv adatlap

Kombi Maxi. Arbeitsheft

Kiadói kód:
KT-1328
Szerző(k):
Lazri Judit
Megjelenés:
2008
Nyelv:
német
Oldal:
96

A tankönyvcsalád azokhoz a tanítókhoz és tanulókhoz szól, akik a németórákon a jóleső, hasznos, szép és maradandó élményeket nyújtó, félelem nélküli nyelvtanulást választják. A „négy testvér” partner kíván lenni a mai modern, tevékenykedtető, gyermekközpontú és kommunikatív nyelvoktatásban. A kötetek sokéves intenzív tanítói munka, gyakorlati alkalmazás és tapasztalatgyűjtés eredményeként születettek. A Spielheft csupa játék, miközben nem kell a gyermekeknek izgulniuk, szégyenkezniük, ha valamit nem tudnak, és senki nem szidja meg őket, ha tévednek. A játékban nincs félelem, mert az vidám és jóleső. A színes, bájos ábrák kedvet ébresztenek a beszédhez, és észrevétlenül, lépésről lépésre sajátíttatják el a gyermekekkel a névelőket és a nyelvtani struktúrákat. A Mini kötetttel a betűtanulás vidáman, frusztráció nélkül történik, itt a már jól ismert lexikai anyagot tanulják olvasni-írni a gyermekek, és ez sikerélményhez juttatja őket. A jól látható betűméret, a kedves illusztrációk és az aktuális betű piros színű kiemelése szemléletessé teszik a tankönyv lapjait. A Midi minden témaköre a 8-9 éves gyermek életének egy-egy mozaikja. A könnyű tájékozódást a lapok szélén futó színes csíkok segítik. A képek, párbeszédek, történetek sora beszédre késztet, iskolázza a tanulók német nyelvű kifejezőkészségét, és kedvet csinál az olvasáshoz, az írásbeli feladatok megoldásához, a rejtvényfejtéshez, a megfigyelésekhez és a kísérletezéshez. Nyelvtani szabályokat nem tanítunk, ám a nyelvhelyességre mindvégig ügyelünk. A Maxi kötetből a gyerekek elsajátíthatják a legfontosabb beszédhelyzetek, élethelyzetek közléseit. A nyelvtanítás középpontjában a tanultak spontán alkalmazása áll. Kitekintünk a különféle szófajokra, és előkerül a múlt, illetve a jövő idő is a felismerés szintjén. A német nemzetiségi népismeret tantárgyhoz kapcsolódó szemelvények bevezetik a tanulókat a hazai német kisebbség múltjába, mindennapjaiba. A szövegek, mondókák, dalok egy távoli, nagyon érdekes világot tárnak fel a gyermekek számára. A tartós tankönyvekhez szervesen kapcsolódó munkafüzetek segítik a hatékony nyelvtanulást. A Nicht vergessen! fejezet célja a fontosabb nyelvhelyességei ismeretek összefoglalása témakörönként. Az olvasmányok elsajátítandó szókincse a Wortschatz fejezetben van. Az Innovatív Tanárok Fórumán az Új módszerek a német nyelv tanításában a Kombi tankönyvcsaláddal projekt 2010-ben különdíjat nyert.