Könyv adatlap

Omas Fotoalbum erzählt. Textsammlung zum Volkskundeunterricht Klasse 5-8

Kiadói kód:
KT-1321
Szerző(k):
Frey Mária
Megjelenés:
2017
Nyelv:
német
Oldal:
200

A német népismeret tankönyv, szöveggyűjtemény az általános iskolák felső tagozata számára készült. A kötet úgy épül fel, hogy mind a német nemzetiségi nyelvoktató, mind a német nemzetiségi kétnyelvű iskolákban eredményesen alkalmazható legyen. A tankönyv témakörei és az alkalmazott módszerek lefedik a kerettantervben megfogalmazott követelményeket mind a tanulási tartalmak, mind a fejlesztendő kompetenciák terén. A könyv érdekes, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó szövegeket tartalmaz, amelyek mind az ismereteket mind pedig a szókincset jelentős mértékben bővítik. Nyelvkönyvi funkciót is betölt, néprajzi témákon keresztül bővítve a nyelvi készségeket. Célja, hogy lépésről lépésre erősítse a tanulókban nemzetiségi hovatartozásukat. A tankönyv cselekedtető, kommunikációra késztető, differenciálásra alkalmas tanítási módszerek segítségével igyekszik a nemzetiségi értékrendet közvetíteni, identitástudatot fejleszteni. A könyv célja, hogy az egyes témakörökben olyan írott anyagokat tárjon a pedagógusok, tanulók elé, amelyek ma már csak nehezen találhatók meg. Cél továbbá, hogy a tanulókat tanáraik vezetésével önálló gyűjtőmunkára ösztönözze lakóhelyükön. Megrendelhető a hivatalos tankönyvjegyzéken is.

A kiadvány fő témakörei: Bauernhaus; Handwerk; Heilmethoden; Speisen; Bauernjahr; Kirchenjahr

Kód Cím Kategória Művelet
KT-1321,MK-1320/MOmas Fotoalbum erzählt Textsammlung és Arbeitsbuch 5-6TanmenetLetöltés
KT-1321,MK-1320/MOmas Fotoalbum erzählt Textsammlung és Arbeitsbuch 5-6TanmenetLetöltés
KT-1321,MK-1321/MOmas Fotoalbum erzählt Textsammlung és Arbeitsbuch 7-8TanmenetLetöltés
KT-1321,MK-1321/MOmas Fotoalbum erzählt Textsammlung és Arbeitsbuch 7-8TanmenetLetöltés