Matematika (NAT 2012 is!)

Tanmenetek a NAT 2012 szerinti osztályoknak

Matematika 1. tanmenet, heti 5 órás (2013)
Matematika 1. tanmenet, heti 4 órás (2013)

Matematika 2. tanmenet, heti 4 órás
Matematika 2. tanmenet, heti 5 órás

Matematika 3. tanmenet
A tanmenetet az iskolájuk helyi tantervével összevetve győződhetnek meg arról, hogy a 3.-os tankönyveinkkel meg tudják valósítani iskolájukban az új kerettanterv alapján elfogadott helyi tantervükben foglaltakat.

Matematika 4. tanmenet, heti 4 órás
Matematika 4. tanmenet, heti 4,5 órás
Matematika 4. tanmenet, heti 5 órás
Azért készítettük ilyen részletességgel a tanmeneteket, hogy könnyebb legyen a kollégáknak pl. a portfóliójukban elkészíteni a tematikus tervet, óratervezetet stb. Ha szükséges, könnyen lerövidíthetik, ha kihagynak belőle.

A Matematika 4. tankönyv 51/2012 (XII.21.) sz. EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. szerinti kiegészítése

Matematika 5. Gondolkodni jó! tanmenet (2013)

Matematika 6. Gondolkodni jó! tanmenet (2016)

Matematika 7. Gondolkodni jó! tanmenet (2013, Hatosztályos gimnáziumok)

Matematika 8. Gondolkodni jó! tanmenet (2016)

Matematika helyi tantervi és megvalósítási ajánlás 2012

1-4. évfolyam számára – évfolyamonkénti kimeneti követelményekkel

5-8. évfolyam számára, megvalósítási ajánlással tankönyvi oldalszámokkal konkretizálva

5-8. évfolyam számára – évfolyamonkénti kimeneti követelményekkel

Minták, sablonok kiegészíthető digitális tanári jegyzetekhez

A tanórákhoz kapcsolódó tanári jegyzetek, csoportos és egyéni fejlesztési terv, elért célok, további teendők

Tanmenetek a Gondolkodni jó! tankönyvekhez

Matematika 6. Gondolkodni jó! tanmenet

Matematika 7. Gondolkodni jó! tanmenet

Matematika 8. Gondolkodni jó! tanmenet

Matematika 9. Gondolkodni jó! tanmenet

Matematika 10. Gondolkodni jó! tanmenet

Matematika 11. Gondolkodni jó! tanmenet

Matematika 12. Gondolkodni jó! tanmenet

Tanmenetek, segédanyagok a 2007-2008-ban átdolgozott Hajdu-matematikakönyvekhez (általános iskola)

1. osztály

Matematika 1. tanmenet, heti 5 órás (2013)

Matematika 1. Módszertani ajánlások, első félév

Matematika 1. Módszertani ajánlások, második félév

Matematika 1. Tananyagbeosztás, követelmények; kompetenciák, fejlesztési feladatok (pdf)

Matematika 1. Tananyagbeosztás, követelmények; kompetenciák, fejlesztési feladatok (doc)

Matematika 1. A felmérő feladatsorok értékelése

2. osztály

Matematika 2. Módszertani ajánlások, első félév

Matematika 2. Módszertani ajánlások, második félév

Matematika 2. Tananyagbeosztás, követelmények; kompetenciák, fejlesztési feladatok (pdf)

Matematika 2. Tananyagbeosztás, követelmények; kompetenciák, fejlesztési feladatok (doc)

Matematika 2. A felmérő feladatsorok értékelése

3. osztály

Matematika 3. Módszertani ajánlások, első félév

Matematika 3. Módszertani ajánlások, második félév

Matematika 3. Tananyagbeosztás, követelmények; kompetenciák, fejlesztési feladatok (pdf)

Matematika 3. Tananyagbeosztás, követelmények; kompetenciák, fejlesztési feladatok (doc)

Matematika 3. A felmérő feladatsorok értékelése

4. osztály

Matematika 4. Módszertani ajánlások, első-második félév

Matematika 4. Tananyagbeosztás, követelmények; kompetenciák, fejlesztési feladatok (pdf)

Matematika 4. Tananyagbeosztás, követelmények; kompetenciák, fejlesztési feladatok (doc)

Matematika 4. A felmérő feladatsorok értékelése

5. osztály

Matematika 5. Óraterv, tanmenet; kompetenciák, fejlesztési feladatok (pdf)

Matematika 5. Óraterv, tanmenet; kompetenciák, fejlesztési feladatok (doc)

Matematika 5. Program

6. osztály

Matematika 6. Óraterv, tanmenet; kompetenciák, fejlesztési feladatok (pdf)

Matematika 6. Óraterv, tanmenet; kompetenciák, fejlesztési feladatok (doc)

Matematika 6. Program

7. osztály

Matematika 7. Óraterv, tanmenet; kompetenciák, fejlesztési feladatok (pdf)

Matematika 7. Óraterv, tanmenet; kompetenciák, fejlesztési feladatok (doc)

Matematika 7. Program

8. osztály

Matematika 8. Óraterv, tanmenet; kompetenciák, fejlesztési feladatok (pdf)

Matematika 8. Óraterv, tanmenet; kompetenciák, fejlesztési feladatok (doc)

Matematika 8. Program

Tanmenetek, segédanyagok a „hagyományos” (CA-… azonosítójú) Hajdu-matematikakönyvekhez

Általános iskola

Matematika 1-8. Mintatanterv

Matematika 1. Tanmenet

Matematika 1. Program

Matematika 2. Tanmenet

Matematika 2. Program

Matematika 3. Tanmenet

Matematika 3. Program

Matematika 4. Tanmenet

Matematika 4. Program

Matematika 5. Tanmenet

Matematika 5. Program

Matematika 6. Tanmenet

Matematika 6. Program

Matematika 7. Tanmenet

Matematika 7. Program

Matematika 8. Tanmenet

Matematika 8. Program

Középiskola

Matematika 9. Tanmenet

Matematika 10. Tanmenet

Matematika 11. Tanmenet

Tanmenetek, segédanyagok a Vancsó-féle matematikakönyvekhez
Középiskola

Matematika 9. osztályosok számára – Tanmenetjavaslat heti 3 órára

Matematika 9. osztályosok számára – Tanmenetjavaslat heti 4 órára

Matematika 10. osztályosok számára – Tanmenetjavaslat heti 3 órára

Matematika 11. osztályosok számára – Tanmenetjavaslat heti 3 órára

Tananyag elrendezési javaslat 9-12. középiskolai évfolyamok számára

Tanmenetek a Konseptes sorozathoz

Matematika 5.

Matematika 6.

Matematika 9. (szakiskola)

Matematika 10. (szakiskola)

Matematika 9-10. (szakiskola)