Környezetismeret

Tanmenet a Környezetismeret 1. (MK-4254-4) tankönyvhöz

Bővített tanmenet a Környezetismeret 1. (MK-4254-4) tankönyvhöz

Környezetismeret 1. tanítói szakanyag

Tanmenet a Környezetismeret 2. (MK-4273-5) tankönyvhöz

Tanmenet a Környezetismeret 3. (MK-4467-8) tankönyvhöz

Tanmenet a Környezetismeret 4. (MK-4468-5) tankönyvhöz

Környezetismeret 1. (KT-0723)

Környezetismeret 2. (KT-0724)

Az új Környezetismeret munkatankönyvek a  KOMP  kompetencia alapú oktatási programmal és taneszközrendszerrel, a KOMP-könyvekkel is integrált, önálló kiadványok.

A KOMP tankönyvek (1-2-3. évfolyam, kommunikációs és művészeti kiadványok) csomagban és külön taneszközönként, tantárgyanként is megrendelhetőek. Osztálynyi mennyiség rendelése esetén tantárgyhoz tartozó teljes tanítói szakanyagrendszer (1. osztályban az olvasáshoz-íráshoz nagyalakú hívóképkészlet, módszertani kézikönyv, teljes A és B tanmenet, interaktív tananyagok és digitális feladatbankok, az énekhez hanganyag, a kottatár, a hangeffektusok) elérhető és ingyenes!