Könyv adatlap

Kreatív írás - Fogalmazás tankönyv 3. osztályosoknak

a kommunikációelméleti háttérre játékosan kitérő, a felsős tananyagokat is előkészítő funkcionális szemlélet
témakörökre osztott, kreatív megnyilatkozásra ösztönző, a közlés tudatát és rangját erősítő tananyag projekt típusú gondolkodásmóddal
jelentésteremtő, konstruktív folyamatként kezelt írásbeli szövegalkotás a mélyebb összefüggések meglátását is elősegítve
az önkifejezés eszközeként kezelt írásbeli közlés magas fokú készségfejlesztéssel
megismerkedés a szövegmintákkal, illetve azok tartalmának és szerkezetének jellemzőivel, fázisaival
az írásbeli megnyilatkozás kreatív felfedezését a működő nyelv és a stílusrétegek felől strukturáltan elősegítő fejezetek
a kreativitásra motiváló, érdekes helyszínek és témakörök a fejezeteken belül távoli tájakra utazva, hazaérkezve
az önálló, teremtő, kreatív gondolkodást elősegítő és fejlesztő feladatsorok
a gondolkodási és szövegalkotási szabályok és műveletek elsajátításához szükséges feladatbokrok és szövegek
változatos, különböző nehézségi fokú, differenciálásra alkalmas feladatok
igényes, szakmailag pontos és hiteles összefoglaló szövegek
képi világon illusztrált beszédhelyzetből kiinduló fogalmazástanítás, esztétikus illusztrációk
gyerekközpontúság, dicséretkártyák, folyamatos írásbeli értékelés

Kiadói kód:
MK-4370-1
Szerző(k):
Jordánné Tóth Magdolna
Megjelenés:
2011
Nyelv:
magyar
Oldal:
92