Könyv adatlap

Betűn innen, betűn túl... olvasókönyv 2. kötet interaktív tananyag CD SMART táblához

Szövegértés--szövegalkotás

Az olvasástanulást fejlesztő „Betűn innen, betűn túl” modulrendszer a beszédhang hangoztatására, a betűtanulásra , a betűfelismerésre
és az összeolvasás gyakoroltatására, valamint az olvasástechnikai készségek és az értő olvasás fejlesztésére használható tanítói és tanulói taneszköz.

A feladatbankok használhatóak önálló, differenciálásra és felzárkóztatásra való feladatonként leválogatva, feladatbokronként, feladatsoronként felhasználva és modulárisan, egységes feladattömbként való alkalmazásra is - a tanító munkáját segítendő. A tematikusan és modulárisan egyszerre építkező, mátrix szerkezetű˝, kompetencia alapú feladatbankjaink papír alapon alkalmasak a tanítási folyamat állandó részeseként, a tananyagtartalom elsajátításának és elmélyítésének folyamatos segítőjeként és kiegészítőjeként való felhasználásra is, mivel papír alapon a feladatbankok munkafüzet formában szerkesztettek: a modulok és a feladatok között bejárási útvonalat is kínálnak.

Az interaktív tananyag futtatásához SMART interaktív táblaszoftver szükséges!

Kiadói kód:
MK-6263-4
Szerző(k):
Megjelenés:
Nyelv:
magyar
Oldal: