Könyv adatlap

Így könnyű! I. 1-2. osztályosoknak CD-ről indítható változat

A szöveges feladatok megoldása tanulható!

Az oktatásra szánt ismeretek jórészt összefüggésekre vonatkozó ismeretek, melyek túlnyomórészt szövegbe ágyazva jelennek meg. Egy adott szöveg megértésének elengedhetetlen feltétele a szövegben rejlő összefüggések megismerésének, meg értésének, alkalmazásának készsége. Ez a tudásszerző képesség az iskolai eredményesség alapvető feltétele. Ennek a kritikus képességnek a fejlesztésére eddig nem volt megfelelő eszköz a kezünkben. Az Így könnyű! CD-ROM ezt a hiányt pótolja.

Kedves figurák segítik a szöveges feladatok lényeges és lényegtelen információinak meg különböztetését, a probléma szempontjából fontos összefüggések felismerését, melyek eredményeként megadható a válasz az egyszerű számolási feladatok elvégzése után.
Mivel a szövegfeldolgozás, az összefüggés-megértés nem tantárgyhoz kötött, így a magyar- és matematikaórákon, vagy a nem szakrendszerű oktatás keretében egyaránt eredményesen használható. A feladatok két szinten oldhatók meg, ez lehetővé teszi, hogy alsó és felső tagozaton is hatékony fejlesztőeszköz legyen a pedagógus kezében.

A CD tíz szereplőjéhez tíz különböző feladattípus tartozik a megoldást eredményező műveletek szerint. Minden szereplőhöz három történet kapcsolódik, és minden történet további három feladatot rejt kétféle nehézségi szinten.

A szövegfeldolgozás, az össze függés-megértés nem tantárgy hoz kötött, így a magyar- és matematika órákon, vagy a nem szakrendszerű oktatás keretében egyaránt eredményesen használható. A feladatok két szinten oldhatók meg, ez lehetővé teszi, hogy alsó és felső tagozaton is hatékony fejlesztő eszköz legyen a pedagógus kezében.

Az Így könnyű! CD-ROM:

bármikor beépíthető a tanévbe
alkalmazható: interaktív táblán számítógépen, projektoron
egyénileg, párosan és csapatban egyaránt használható
a tanulók tudásának ellenőrzésére is kiváló
a program rögzíti a gyerekek megoldásait
az eredmények kinyomtatása révén láthatjuk azokat a feladatokat, amelyekkel próbálkoztak
Kiadói kód:
MK-6226-9
Szerző(k):
Megjelenés:
Nyelv:
magyar
Oldal: