Könyv adatlap

Történelem 8. tankönyv

Kiadói kód:
MK-VD-0038
Szerző(k):
Balla Árpád
Megjelenés:
2013
Nyelv:
magyar
Oldal:
232

A sorozat többi kötetéhez hasonlóan a 8. osztályos tananyag feldolgozását is egy-egy leckén belül számos feladat segíti. Ezzel a tankönyvek tudatosan gátolják a szöveg mechanikus "bemagolását", egyszersmind elősegítik a tanulás tanítását, a kritikai gondolkodás, a kommunikáció, valamint a térben és időben való tájékozódás képességeinek fejlesztését. A tanulói készség- és képességfejlesztés folyamatos igénye a szakmódszertan új kutatási eredményeivel összhangban a tankönyvben végig jelen van.

MK-VD-0038
A kiadvány fő témakörei: A világ az 1920-as és az 1930-as években; Magyarország a két világháború között; A második világháború; A globalizálódó világ; Magyarország a második világháborútól napjainkig; Olvasásra, nézegetésre ajánljuk!; Hazánk, a Magyar Köztársaság

Kód Cím Kategória Művelet
MK-VD-0038,MK-VD-0038/MTÖRTÉNELEM 8.TanmenetLetöltés
MK-VD-0038,MK-VD-0038/MTÖRTÉNELEM 8.Tanmenet - új, javított fejezetLetöltés