Könyv adatlap

Történelem 6. munkafüzet

Kiadói kód:
MK-VD-0001/M-K
Szerző(k):
Balla Árpád
Megjelenés:
2014
Nyelv:
magyar
Oldal:
220

A tankönyvhöz készült, annak anyagához szorosan kapcsolódik a munkafüzet: Balla Árpád: Történelem munkafüzet az általános iskola 6. osztálya számára.

A munkafüzet felépítése, szerkezete pontosan követi a tankönyv felépítését, javasolt együtt használni a tankönyvvel. Minden tankönyvi leckéhez egy-egy feladatsor tartozik a munkafüzetben. A munkafüzet feladatai sokrétűek és változatosak. Nagyrészt önállóan vagy csoportmunkában megoldhatók, tanári segítséget alapvetően nem igényelnek. A tanárnak mindazonáltal lehetősége van rá, hogy a nagyszámú feladat közül válogasson, azokat differenciáltan használja akár órán, akár házi feladatként.

A tankönyvhöz hasonlóan a munkafüzet is kronologikus szemléletű. Nagyobb korszakokra bontva tárgyalja a kerettantervben előírt tananyagot, időnként azonban tematikus anyagrészeket is beiktat.

A munkafüzethez megoldókulcs is készült; ennek segítségével a feladatok megoldása akár egyéni munka keretében is ellenőrizhető. A kiadvány feladatainak megoldása ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelhető a termék megvásárlását követően.

A kiadvány fő témakörei: A virágzó és hanyatló középkor Magyarországon (1301-1541); A világ és Európa az újkor kezdetén (1492-1789); Magyarország az újkor kezdetén (1541-1790); A polgári átalakulás kora Európában (1789-1849); A polgárosodás kezdetei Magyarországon. Reformkor, forradalom és szabadságharc (1790-1849)

Kód Cím Kategória Művelet
MK-VD-0001/M-KTörténelem 6.TanmenetLetöltés