Könyv adatlap

Élő történelem II. A középiskolák 10. évfolyama számára

Kiadói kód:
MK-4437-1
Szerző(k):
Repárszky Ildikó - Dupcsik Csaba
Megjelenés:
2011
Nyelv:
magyar
Oldal:
352

Ha valaki összehasonlítja a 10.-es kötetet az Élő történelem-sorozat előző, kilencedikes kötetével, elsőként a nagyobb oldalszám tűnhet fel. Ez a növekedés azonban meg sem közelíti a követelményszint növekedését: az érettségi követelményekben 12 olyan témakör található, amellyel a kilencedik évfolyamon foglalkozunk, míg 22, amellyel tizedikben.

Mivel mindig könnyebb utánanézni egy évszámnak, mint valamilyen megbízható magyarázatot találni, arra törekedtünk, hogy a főszöveg elsősorban magyarázzon, értelmezzen, illetve az olvasót segítse a források értelmezésében. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy ha egy új fogalom, kifejezés bukkan fel, akkor azt lehetőleg még a szövegben, első előfordulásakor elmagyarázzuk (s a mutatóból könnyen kikereshető az is, hol volt ez az első előfordulás). Ugyanakkor a könyv természetesen minden, a kerettanterv és a érettségi követelmények által előírt adatot tartalmaz.

Tankönyvünk 6 fejezetből és 37 leckéből áll. Egy lecke az előző kötethez hasonlóan itt sem feltétlenül egy órán feldolgozandó anyagot tartalmaz.

A 10.-es kötetben egyik fő rendező elvként szintén megmaradt a kronologikus és tematikus leckék váltakozása. Ennél a kötetnél olyan dilemmák kényszerítették ki ezt a megoldást, hogy például az ezredforduló utáni kor eseménytörténete nem érthető, ha nem magyarázzuk el: milyen szerepe volt a keresztény egyháznak a középkori Európában; viszont ezt a szerepet nem magyarázhatjuk el úgy, hogy nem utalunk közben olyan történelmi eseményekre, mint például az invesztitúraháborúk vagy a keresztes hadjáratok. Ezért lett a két egyetemes középkori fejezet a kronológiai (érett középkor ® kései középkor), és a tematikus (eseménytörténet ® társadalom, gazdaság, mindennapi élet, gondolkodás), megközelítés ötvözete.

A kiadvány fő témakörei: A középkor Európában 1.; A középkor Európában 2.; A Magyar királyság az Árpád-korban (1000-1301); A Magyar Királyság 1301-1526 között; A kora újkor története (1492-1720); Magyarország története (1526-1711)

Kód Cím Kategória Művelet
MK-4437-1Élő történelem II.TanmenetLetöltés