Könyv adatlap

Ének-zene 2. osztályosoknak

Kiadói kód:
MK-4363-3
Szerző(k):
Fürediné Kovács Veronika
Megjelenés:
2009
Nyelv:
magyar
Oldal:
84

A tankönyvek a dalok, mondókák képi és szövegi megközelítésével párhuzamosan fejlesztik a vizuális és verbális kommunikáció elemeit is a gyerekek számára az ének-zene oktatása során. A tankönyvek minden esetben a tanulók számára már ismert dal-, mondóka- és élményanyagra építve, fokozatosan haladnak a zenei ismeretek felfedezése és megismerése felé. A dalok tartalmilag a tanulók életvilágából vett hétköznapi és ünnepi szokásokhoz kapcsolódnak, az életkori sajátosságokat figyelembe véve.
A tankönyvek a zenei élményt és ismeretet keresztkompetenciák (a szövegértés-szövegalkotás, a matematika, tánc és a drámajáték, valamint a vizuális nevelés) fejlesztésével és a környezetismeret tantárgy koncentrációjával párhuzamosan mélyítik el. A feldolgozás során a memória és a figyelem mellett a kommunikációs készségek kerülnek középpontba. A dalok, mondókák megtanulását követően, amennyiben az a szöveganyag jellege miatt indokolt, szövegértési-szövegalkotási feladatokkal is közelítenek a könyvek a tanultakhoz. Az írástechnikai és gondolkodási, valamint a komplex készségek fejlesztéséhez is hozzájárulnak a könyvek a dalkincshez epochálisan kapcsolódó, változatos feladatokon keresztül. Mindezek az ismeretek komplex megértésén túl felkeltik a tanulók érdeklődését, és a tudás elmélyítésére és alkalmazhatóvá tételére is szolgálnak.

Kód Cím Kategória Művelet
MK-4363-3Ének-zene 2. osztályosoknakTanmenetLetöltés
MK-4363-3Dalok mp3 formátumban az Ének-zene 2. tankönyvhözTanmenetLetöltés
MK-4363-3Zenerészletek mp3 formátumban az Ének-zene 2. tankönyvhözTanmenetLetöltés