Könyv adatlap

Történelem feladatgyűjtemény a középiskolák számára I.

Kiadói kód:
MK-4246-9-K
Szerző(k):
Bérczes Mihály - Láng Erzsébet
Megjelenés:
2015
Nyelv:
magyar
Oldal:
236

Feladatgyűjtemény-sorozatunk a tantervi változásoknak megfelelően megújult. Alapvetően tankönyvfüggetlen, a Nat4 (2012) rendszeréhez illeszkedik, felosztása pedig a négy évfolyamos képzés kerettanterveit követi (gimnázium, szakközépiskola), de használható a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésekben is. Továbbá nemcsak tanórai keretek közé illeszthető be, hanem egyéni felkészülésre is alkalmas.

Az első kötet az őskortól a középkorral bezárólag dolgozza fel a történelem tantárgyi ismereteket. Az átdolgozás folyamán beillesztettük a kötetbe a középiskolai tanulmányok során elvárható, illetve a hagyományokból eredő alapvető forrásokat ezzel lefedve az egységes tudásminimumot.

Az előzetes tudás felelevenítésére az egyes korszakokat bevezető ismétlő feladatsorok szolgálnak. Feladatainkban eddig is megjelentek a tantárgyközi kapcsolatok. Az egyes fejlesztési feladatok mellett (ismeretszerzés, tanulás; kritikai gondolkodás; kommunikáció; tájékozódás térben és időben) megtalálhatóak az ún. visszatérő/hosszmetszeti témák is (társadalmi helyzet, életmód, életviszonyok; társadalom és állam; helyi és nemzetközi együttműködés; természet és technika kölcsönhatása; kultúrák, vallások, eszmék).

Koncepciónk része maradt a fokozatosság elve: egy fejezetet (korszakot) használunk fel egy-egy új forrástípus vagy kompetencia fejlesztésére, megismertetésére és gyakorlására. Az ókorral bezárólag a történelemtudomány alapvető forrásain és feladatain van a hangsúly, rövid választ igénylő feladatok és a kifejtendő feladatok előkészítése. A középkor végére a korábbi változathoz hasonlóan az esszéfeladatok módszertana maradt, amely elvárásaiban megegyezik a szóbeli érettségi értékelési szempontjaival.

A köteteket nemcsak az új rendszerben tanulók használhatják teljes biztonsággal, hanem a jelenlegi érettségi követelmények szerint vizsgázók is kellő alapossággal készülhetnek fel belőlük.

A kiadvány feladatainak megoldása ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelhető a termék megvásárlását követően.