Könyv adatlap

Helyesírást fejlesztő gyakorlatok 6

Kiadói kód:
MK-2483
Szerző(k):
Széplaki Erzsébet
Megjelenés:
2023
Nyelv:
magyar
Oldal:
64

A legfontosabb tudnivalók a Helyesírást fejlesztő gyakorlatokról:
- A feladatgyűjtemény újszerűsége abban áll, hogy tartalmazza a legfontosabb helyesírási szabályokat a gyerekek számára a legkönnyebben érthető szóhasználattal, a már meglévő anyanyelvi ismereteikhez igazodva.
- A tematikája követi a 6. évfolyamos Nyelvtan és helyesírás munkatankönyvét, a szófajokhoz kapcsolódó helyesírási tudnivalókra koncentrál, és azok alkalmazását segíti. Ugyanakkor a munkatankönyvtől függetlenül is lehet használni a helyesírási képesség intenzív fejlesztésére. Bár a taneszközben lévő sok-sok feladat elsősorban az egyes szófajokhoz kapcsolódó helyesírási tudnivalók alkalmazására épül.
- A tanulói segédlet kiválóan biztosítja a folyamatos gyakorlást, hiszen felbukkannak az 5. évfolyamos feladatokban begyakorolt szavak, és a tanulók alkalmazhatják a már megismert helyesírási szabályokat is. Így nagyobb az esély arra, hogy hibátlanul dolgozzanak, amely nemcsak sikerélményhez juttatja, hanem motiválja is őket.
- A feladatgyűjteményben szép számmal megtalálhatók a másolás különböző vállfajai - kiemeléses, válogató másolás - mellett a helyesírási képesség fejlesztésének kiegészítő technikái: csoportosítás, kiegészítés, kiemelés, választás, hibakeresés és -javítás, rejtvények, fejtörők, játékos feladványok.
- Vannak benne kifejezetten másolásra és tollbamondásra ajánlott szövegek. A gyengébb helyesírási képességű tanulóknak elsősorban a másolást ajánljuk, hiszen ez erősíti a látási képzetet is. A diákok önellenőrzéskor pedig összehasonlító munkát végeznek, amellyel a koncentráló képességük is fejlődik.
- A feladatgyűjtemény feladatainak utasításai világosak, közérthetőek és figyelemfelkeltők.
- Tudatosan vannak olyan szavak és kifejezések, amelyek több feladatban is előfordulnak, ezzel segítve a begyakorlást és a bevésődést.
- A feladatgyűjteményben a játékosítás elemei is megtalálható. A rejtvények, fejtörők, nyelvi feladványok nemcsak szórakoztatóak, hanem gyakran humorosak is.
- A taneszköz illusztrációi nem öncélúak. Vagy a feladat megoldását segítik, például a fürtábrák, a táblázatok; vagy motiváló hatásúak. Több esetben színezniük is kell a diákoknak.
- A Szógyűjtemény a gyakorlógyűjteményben előforduló és begyakorolt szavakra épül.
- A kiadvány végén külön fejezet található, amely a feladatokban szereplő szólások és közmondások jelentésének magyarázatát tartalmazza. Ezzel is támogatva „nyelvünk virágainak” újbóli beépülését a mindennapi nyelvhasználatba.
- A Helyesírást fejlesztő gyakorlatok feladatai kiválóan alkalmasak az öndifferenciálásra. A diák eldöntheti, hogy a először a könnyű, a közepesen nehéz (négyzet jelzi) vagy a nehéz feladatokat (kör jelzi) oldja meg.

A kiadvány fő témakörei: Az igék helyesírása; A főnevek helyesírása; A melléknevek helyesírása; A számnevek helyesírása; A névmások helyesírása; Az igenevek helyesírása; A határozószók helyesírása; A névutók helyesírása; Az igekötők helyesírása.

Kód Cím Kategória Művelet
MK-2483Helyesírást fejlesztő gyakorlatok 6.MegoldókulcsLetöltés