Könyv adatlap

Helyesírást fejlesztő gyakorlatok 5

Kiadói kód:
MK-2482
Szerző(k):
Széplaki Erzsébet
Megjelenés:
2023
Nyelv:
magyar
Oldal:
64

A legfontosabb tudnivalók a Helyesírást fejlesztő gyakorlatokról:
- A feladatgyűjtemény újszerűsége abban áll, hogy tartalmazza a legfontosabb helyesírási szabályokat a gyerekek számára a legkönnyebben érthető szóhasználattal, a már meglévő anyanyelvi ismereteikhez igazodva.
- A tematikája követi az 5. évfolyamos Nyelvtan és helyesírás munkatankönyvét, a helyesírási képesség fejlesztését szolgáló fejezetekre koncentrál. Ugyanakkor az említett kötettől függetlenül is lehet használni.
- A tanuló először az ábécét és a betűrendbe sorolást gyakorolhatja, hiszen ezek nélkülözhetetlenek a helyesírási szabályzat szótárrészének használatához éppúgy, mint a feladatgyűjtemény szógyűjteményéhez.
- Ez a szógyűjtemény nem egyezik meg a Műszaki Könyvkiadó weboldaláról letölthetőével - amelynek nagyon hasznos kiegészítése -, hiszen a gyakorlógyűjteményben előforduló és begyakorolt szavakra épül.
- Sok feladat szolgál az egyszerű és összetett szavak elválasztásának, valamint a helyesírási alapelvek, a különböző írásmódokhoz tartozó szavak gyakorlására. A kiadvány végén külön fejezet található, amely a feladatokban szereplő szólások és közmondások jelentésének magyarázatát tartalmazza. Ezzel a tanulóknak nemcsak a szövegértelmező képessége fejlődik, hanem a szókincse is, sőt nagy hasznát vehetik ennek a tudásnak az anyanyelvi versenyeken és később a felvételin is.
- Az utasítások világosak és közérthetőek.
- Köztudott, hogy a helyesírási képesség fejlesztésének egyik leghatékonyabb alaptechnikája a másolás, a szóalakok vizuális emlékezetbe vésése főleg a j-s és ly-s betűs szavaknál. Hogy a gyerekek számára ez ne váljon monotonná, unalmassá, a kiegészítő technikák feladattípusai is szép számmal megtalálhatók: csoportosítás, kiegészítés, választás, hibakeresés és -javítás. Ez utóbbiak fejlesztik a tanulók problémafelismerő és -megoldó képességét.
- Sok szó több feladatban is előfordul, ezzel segítve a begyakorlást és a bevésődést.
- A feladatgyűjteményben a játékosítás elemei is megcsillannak. A rejtvények, fejtörők, nyelvi feladványok nemcsak szórakoztatóak, hanem gyakran humorosak is.
- Nagy előnye a Helyesírást fejlesztő gyakorlatoknak, hogy kiválóan alkalmas az öndifferenciálásra. A diák eldöntheti, hogy a könnyű, a közepesen nehéz (négyzet jelzi) vagy a nehéz feladatokat (kör jelzi) oldja meg. Sikerélmény esetén bátrabban választja a magasabb nehézségi fokozatú feladatot.
- A megoldókulcs a Műszaki Könyvkiadó weboldaláról, erről a linkről tölthető le:
https://www.muszakikiado.hu/letoltesek/kozismeret/magyar-nyelv
/

A kiadvány fő témakörei: Hang és betű; Az elválasztás; A magyar helyesírás alapelvei; Szógyűjtemény; Szólások és közmondások jelentése.

Kód Cím Kategória Művelet
MK-2482Helyesírást fejlesztő gyakorlatok 5.MegoldókulcsLetöltés