Könyv adatlap

Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 6

Kiadói kód:
MK-2473
Szerző(k):
Széplaki Erzsébet
Megjelenés:
2021
Nyelv:
magyar
Oldal:
160

A legfontosabb tudnivalók a munkatankönyvről:
- Az év eleji ismétlésben azokat ismétli át, amelyekre 6. évfolyamon szükség van (alsó tagozatos szófajtani, alaktani ismeretek, 5. évfolyamos hangtan, helyesírási alapelvek).
- Az indukciós szövegek könnyen érthetők, főleg köznyelvi szövegek, gyerekközeli témájúak.
- A feladatsorok tartalmazzák a nyelvtani fogalomalkotás algoritmusát.
- Megtalálhatók benne a szabályok: Jegyezd meg! A kiegészítő tudnivalók a Jó, ha tudod! részben olvashatók.
- A gyakorló feladatok között kommunikációs, helyesejtési, szövegértő és szövegalkotó képességet fejlesztők vannak, amelyek utasításai közérthetőek.
- A munkaformákat - páros munka, csoportmunka - ikonok jelzik.
- Alkalmas differenciálásra. A gyengébb képességű tanulók feladatai jelzés nélküliek, a közepes nehézségű feladatokat a sorszám előtti négyzet, a nehéz feladatokat kör jelzi.
- A tanulók elsajátíthatják a feleletterv készítését.
- A felmérések megírása előtt előkészítő feladatsor segíti a tanulók felkészülését.
- A tollbamondásra vagy másolásra javasolt szövegek is megtalálhatók benne.
- Az Alkossunk szöveget! fejezetben a levélírás és a jellemzés szövegalkotási algoritmusának megismerésével fejlődik a diákok kifejezőképessége, de a meghívó, a könyvajánlás és a plakát  készítésével is foglalkozik.
- Az illusztrációk a mai kamaszok ízléséhez igazodnak, gyakran humorosak.

A kiadvány fő témakörei: A kommunikáció; A szófajok; Az ige; A névszók; Az igenevek;  A határozószók; A viszonyszók; A mondatszók

Kód Cím Kategória Művelet
MK-2473Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 6.Helyi tantervLetöltés
Mk-2473Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 6.Tanári kézikönyvLetöltés
MK-2473Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 6.Tanmenet heti 2 óráraLetöltés
MK-2473Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 6.SzógyűjteményLetöltés