Könyv adatlap

Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 5

Kiadói kód:
MK-2470
Szerző(k):
Széplaki Erzsébet
Megjelenés:
2020
Nyelv:
magyar
Oldal:
128

A legfontosabb tudnivalók a munkafüzetről:

- Az év eleji ismétlésben csak azokat ismételi át, amelyekre az 5. évfolyamon szükség van (hangtani, jelentéstani ismeretek, helyesírási tudnivalók).
- Az indukciós szövegek főleg köznyelvi szövegek, gyerekközeli témájúak.
- Az utasítások könnyen érthetők. Az első félévben mindenképpen igazodnak az alsó tagozatban megszokott nyelvhasználathoz.
- Megtalálhatók benne a szabályok; Jegyezd meg! A kiegészítő tudnivalók a Jó, ha tudod! részben olvashatók.
- A gyakorló feladatokat differenciálásra is alkalmasak. A gyenge képességű tanulók feladatai jelzés nélküliek, a közepes nehézségű feladatokat a sorszám előtti négyzet, a nehezekét kör jelzi.
- Vannak olyan feladatok, amelyeket páros vagy csoportmunkában, kooperatív technikákkal javasolt megoldani. Ezeket is ikonok jelzik.
- A gyakorló feladatok közé kerültek a kommunikációs, a szövegértő és szövegalkotó képesség fejlesztését szolgáló feladatok.
- A tollbamondásra vagy másolásra javasolt szövegek is megtalálhatók benne.
- A tanulók megismerhetik a szövegfeldolgozás, illetve az Alkossunk szöveget! fejezetben az elbeszélés és a leírás alkotásának algoritmusát.
- Az illusztrációk igazodnak az életkori sajátosságokhoz, több esetben ki is színezhetők.

A kiadvány fő témakörei: A kommunikáció; Hang és betű; A magyar helyesírás; Hangalak és jelentés; A szavak szerkezete; Szövegek a tollbamondáshoz, másoláshoz; Alkossunk szöveget

Kód Cím Kategória Művelet
MK-2470Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 5.Tanári kézikönyvLetöltés
MK-2470Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 5.TanmenetLetöltés
MK-2470Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 5.Tanmenet heti 3 óráraLetöltés
MK-2470Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 5.Helyi tantervLetöltés
MK-2470Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 5.SzógyűjteményLetöltés