Könyv adatlap

Gyakoroljuk a helyesírást! 1-2. osztály II. kötet

Kiadói kód:
MK-2422
Szerző(k):
Gránitzné Ribarits Valéria - Ligetfalvi Mihályné
Megjelenés:
2022
Nyelv:
magyar
Oldal:
80

A gyakorlófüzet elsődleges célja a jó helyesírási készséghez szükséges képességek fejlesztése. A füzet segítségével a gyerekek gyakorolhatják a helyesejtést, helyesírást, fejlődhet megfigyelőképességük, emlékezetük, gondolkodásuk, gazdagodhat a szókincsük, valamint segít az önellenőrzési képességük kialakításában is. Számos rajzos, színezéses feladat, valamint ötletes nyelvi játékok teszik színesebbé a munkafüzetet.

A kiadvány fő témakörei: Az ábécé betűi; Magánhangzók a szavakban és a szavak végén; Hosszú mássalhangzók szavakban; J vagy LY a szavakban; Szótagolás, elválasztás; Alkossunk szavakat!; Toldalékos szavak írása; Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak; Írjunk neveket!; Írjunk mondatokat!; Nyelvi játékok