Könyv adatlap

Science Book 6

Kiadói kód:
MK-1756
Szerző(k):
Ocsenás Mária - Tóth Rita
Megjelenés:
2017
Nyelv:
angol
Oldal:
172

Természettudományos tankönyvsorozatunk (Nature and Science 3, 4 és Science 5, 6) a két tanítási nyelvű programban tanuló diákoknak készült. Az angol nyelvű tankönyvek a magyar tantervi követelményeknek (NAT 2012) megfelelően dolgozzák fel a környezetismeret és természetismeret tantárgyak elsajátításhoz szükséges ismereteket. A tankönyvek az adott korosztálynak megfelelő idegen nyelvi szinten mutatják be az élővilágot, az embert és környezetét. A természetismeret tantárgy elsajátítását 5. és 6. osztályban a tankönyvek mellett a színes, sok gyakorlófeladatot tartalmazó munkafüzetek segítik. A nemzeti alaptanterv alapján átdolgozott tankönyvek és munkafüzetek az alsó tagozatban megalapozott ismeretekre építve bővítik tovább a tanulók eddig megszerzett természettudományos ismereteit és idegen nyelvi szókincsét.
A Science 6 tankönyv hét fejezetben dolgozza fel az alábbi témákat:
1. Az erdők világa
2. Tájékozódás a valóságban és a térképen
3. Magyarország alföldjei
4. A mezők élővilága
5. Hegyvidékek és dombságok
6. Vizek, vízpartok élővilága
7. Az ember teste és egészsége

Kód Cím Kategória Művelet
MK-1756Science Book 6. Biology part - NAT2012TanmenetLetöltés
MK-1756Science Book 6. Biology partTanmenetLetöltés
MK-1756Science Book 6. Geography part - NAT2012TanmenetLetöltés
MK-1756Science Book 6. Geography partTanmenetLetöltés