Könyv adatlap

Deutsch Freu(n)de Lehrbuch 6

Kiadói kód:
KT-1314
Szerző(k):
Frey Mária
Megjelenés:
2016
Nyelv:
német
Oldal:
96

A tankönyv témakörei és az alkalmazott módszerek lefedik a kerettantervben megfogalmazott követelményeket mind a tanulási tartalmak, mind a fejlesztendő kompetenciák terén. Valamennyi témakört játékos nyelvi ráhangolódás vezet be, amelyet a témához kapcsolódó szöveg, ill. irodalmi szemelvény követ. A szöveg feldolgozásához a könyv változatos, érdekes feladatokat kínál, amelyek fejlesztik a tanulók szókincsét, kommunikációs készségét. A tankönyv tanulócsoporton belüli differenciálásra alkalmas feladatokat is kínál. A mellékletben minden témához található egy szólista azokkal a feltehetőleg új szavakkal, amelyeket a tankönyvben dőlt betűvel jelöltünk.

A tankönyvcsaláddal olyan könyveket adunk a tanulók és pedagógusok kezébe, amely több éves pedagógiai tapasztalatra alapozva alkalmazza a cselekedtető, kommunikációra késztető, differenciálásra alkalmas tanítási módszereket. Megrendelhető a hivatalos tankönyvjegyzéken is.

A kiadvány fő témakörei: Menschen miteinander; Das soll Schule sein?; Sagen auf der Spur; Rundum gesund; Freie Zeit - meine Zeit; Hier wird allen gedient; Ist gelogen immer gelogen?; Anhang; Quellennachweis

Kód Cím Kategória Művelet
KT-1314Deutsch Freu(n)de 6TanmenetLetöltés