Könyv adatlap

Deutsch Freu(n)de Lehrbuch 5

Kiadói kód:
KT-1313/2
Szerző(k):
Frey Mária
Megjelenés:
2013
Nyelv:
német
Oldal:
96

A tankönyv témakörei és az alkalmazott módszerek lefedik a kerettantervben megfogalmazott követelményeket mind a tanulási tartalmak, mind a fejlesztendő kompetenciák terén. Valamennyi témakört játékos nyelvi ráhangolódás vezet be, amelyet a témához kapcsolódó szöveg, ill. irodalmi szemelvény követ. A szöveg feldolgozásához a könyv változatos, érdekes feladatokat kínál, amelyek fejlesztik a tanulók szókincsét, kommunikációs készségét. A tankönyv tanulócsoporton belüli differenciálásra alkalmas feladatokat is kínál. A mellékletben minden témához található egy szólista azokkal a feltehetőleg új szavakkal, amelyeket a tankönyvben dőlt betűvel jelöltünk.

A tankönyvcsaláddal olyan könyveket adunk a tanulók és pedagógusok kezébe, amely több éves pedagógiai tapasztalatra alapozva alkalmazza a cselekedtető, kommunikációra késztető, differenciálásra alkalmas tanítási módszereket. Megrendelhető a hivatalos tankönyvjegyzéken is.

A kiadvány fő témakörei: Die anderen und ich; Immer nur diese Arbeit; Verkehr ist kein Spiel; Reise ins Reich der Märchen; Auch Bilder können sprechen; Ein jeder kann dichten; Wir sind Teil der Natur; Anhang

Kód Cím Kategória Művelet
KT-1313/2Deutsch Freu(n)de 5TanmenetLetöltés