Farsangi nyereményjáték

Nyereményjáték Részvételi – és Játékszabályzat

1. Szervező

A Műszaki Könyvkiadó Kft. (Cég neve: Műszaki Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft., Székhelye: 2519 Piliscsév, Topol u. 3., Adószáma: 12081660-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-021073 továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban. (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező által létrehozott, https://www.facebook.com/muszakikonyvesbolt linken elérhető Műszaki Könyvesbolt nevű
oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A
Játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt kötelessége előzetesen tájékozódni jelen játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására utólagosan nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult a játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje: 2024.02.09.-2024.02.15. A játék időtartama: 2024.02.09. (péntek), 17:00 órakor kezdődik, és 2024.02.15. (csütörtök), 17:00 óráig tart.

2.2 A nyereményjáték menete: lájkold a nyereményjátékot meghirdető posztot, és a poszt alatt kommentben jelöld meg egy ismerősöd.

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.

2.4 A Játék nyereménye:
1.-es csomag: Detektív: Első felvonás társasjáték, Memorace: Elképesztő találmányok, Horse Club Sofia’s Beauties Adnalúz kanca fésülhető sörénnyel Schleich lovacska.
2.-es csomag: A nagy szerencse szelence társasjáték, Memorace: A lenyűgöző emberi test, Horse Club Sofia’s Beauties Quarter Horse kanca fésülhető sörénnyel Schleich lovacska.
3.-as csomag: 20 másodperc totál káosz társasjáték, Memorace: A káprázatos természet társasjáték, Horse Club Sofia’s Beauties Angol telivér kanca fésülhető sörénnyel Schleich lovacska.
A játékok mindegyike bontott minta termék, benne „minta” felirattal!
A csomagok közül nem lehet választani, a sorsoló program fogja eldönteni ki melyik csomagot nyeri meg!

2.5 A nyeremény sorsolás időpontja: 2024.02.16., 14:00, melyre számítógép (online sorsoló program) (https://socialwinner.besocial.hu/) segítségével kerül sor a következő címen: Műszaki Könyvkiadó Kft. (1032 Budapest, San Marco utca 57.) A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB felhasználói nevét) az adott Facebook poszt hozzászólásában teszik közzé a sorsolástól számított 24 órán belül.

2.6. A nyereményt a Műszaki Könyvkiadó Kft. budapesti boltjában lehet átvenni személyesen, nyitvatartási időben, hétfőtől péntekig 9:00-12:00 és 12:30-17:30-ig, a 1032 Budapest, San Marco utca 57. cím alatt. A nyeremény átvételéhez az átvevőnek szükséges megadni az „átvételi kódot” melyet az adategyeztetés során messenger üzenetben küldünk meg a nyertes részére.

3. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a Szervezőnek, és
megadnia teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát.

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik.

4. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb 2024.02.29.-én 17:30-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét kizárólag ezen határidőn belül biztosítja.

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:
➔ nem múlt el 18 éves;
➔ a Lebonyolító megkeresésére 2 naptári napon belül nem válaszol;
➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálja;
➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

4.6 A Játékból ki vannak zárva a Műszaki Könyvkiadó Kft. munkavállalói és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

6. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. A Szervező a játék során személyes adatot semmilyen formában nem kér és nem tárol.

6.2 A Szervező a nyertes Játékos FB felhasználónevét teszi közzé a szervező Facebook oldalán https://www.facebook.com/muszakikonyvesbolt

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálta.

Műszaki Könyvkiadó Kft.
Budapest
2024.02.08.