Archívum

A tankönyvek legalább osztálynyi (minimum 10 fő) mennyiségű rendelése esetén a kiadványok online OK! (okkonyvek.hu) változatához illetve az alsós matematika sorozatunk offline digitális tananyagának használatára is jogosultak. Az online OK! (okkonyvek.hu) változathoz a hozzáférés korlátozott, minden tanévben újra kell igényelni. A hozzáférés szeptember 1-től fog élni.

Közvetlen kiadói rendelés esetén az igényt rendeléskor kérjük az adott kiadványt használó pedagógus nevét és e-mail címét megküldeni részünkre az OK! Online Könyvek felületen történő regisztrációhoz. Az alsós offline matematika anyagok esetében erre nincs szükség. Amennyiben a rendelés a Könyvbagoly webáruház felületén történik, akkor kérjük, hogy a rendelés leadása folyamán megjegyzésben jelezzék az igényt. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a digitális anyagokhoz a hozzáférést csak a számla pénzügyi rendezését követően tudjuk biztosítani.

KELLO-s rendelés esetén igazolnia kell felénk a KELLO rendszerén keresztül leadott osztálynyi mennyiségű (min. 10 fő) tankönyvrendelést PDF-be kimentett, esetleg kifotózott formában. Ezen felül az OK! Online Könyvek felületen történő regisztrációhoz szükségünk van az adott kiadványt használó pedagógus nevére és e-mail címére, amit e-mailben az info@muszakikiado.hu címre kell elküldeni. A KELLO-s rendeléshez kapcsolódó igénylések feldolgozását, a digitális anyagokhoz a hozzáférés biztosítását augusztus végén kezdjük el. Az 2021/22-es tanévre történő igénylés határideje: 2021 október 31.

 

 

Közvetlen kiadói vagy KELLO-n keresztül osztálynyi mennyiségű (min. 15 fő) jegyzéki vagy idegennyelvű tankönyv rendelése esetén tankönyveinkből 80% kedvezménnyel tanári példány igényelhető.

Közvetlen kiadói rendelés esetén az igényt rendeléskor kérjük előre jelezni. Amennyiben a rendelés a Könyvbagoly webáruház felületén történik, akkor kérjük, hogy megrendeléskor ne rendeljék meg az igényelt tanári példányokat, hanem a rendelés leadása folyamán megjegyzésben jelezzék az igényt. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy utólag nem áll módunkban biztosítani a tanári példányt.

KELLO-s rendelés esetén igazolnia kell felénk a KELLO rendszerén keresztül leadott osztálynyi mennyiségű (min. 15 fő) tankönyvrendelést PDF-be kimentett, esetleg kifotózott formában. Ezen felül a rendeléshez szükségünk van számlázási, szállítási címre és telefonszámra, amit e-mailben az info@muszakikiado.hu címre, vagy levélben a Műszaki Könyvkiadó Kft., 2519 Piliscsév, Topol utca 3. címre kell elküldeni. Az igénylések feldolgozását, a példányok kiküldését augusztus végén kezdjük el. A csomagokat pedig csak azután indítjuk, hogy az info@muszakikiado.hu email címre megérkezett az írásos megerősítés, hogy igényt tartanak a 80%-os kedvezményű tanári példányokra, és tudják fogadni a csomagot. Az igénylés határideje az aktuális tanév decembere.

A Műszaki Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyvállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron.

A pályázat célja

Ahogyan azt az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről kimondja, a könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás fenntartása stratégiai jelentőségű feladat. Az elmúlt évek reprezentatív felmérései azonban azt mutatják, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében nehéz megoldani a legfrissebb kiadványok, sorozatok megszerzését.

A Műszaki Könyvkiadó mint a hazai szakképzési és közismereti tankönyvek vezető kiadója, valamint a magyar könyvkiadás kiemelkedő szereplője átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy könyveit a jelentkező intézmények könnyebben beszerezhessék. A kiadó nem titkolt célja, hogy üzleti teljesítménye kimagasló legyen. Ennek a célnak azonban összhangban kell állnia vásárlói érdekeivel és a társadalom szükségleteivel. Sikereit csak ebben az esetben tekintheti valóban sikernek, azok csak így tarthatók fent hosszú távon.

A társadalmi felelősségvállalás a kiadó vállalati kultúrájának szerves része. Ezért az Apáczai Csere János könyvtárbővítési pályázatot írjuk ki abban a reményben, hogy a jelentkező könyvtárakkal közösen biztosíthatjuk a minőségi tudás megszerzéséhez szükséges feltételeket. A pályázat különböző témájú könyvcsomagok megszerzésére ad lehetőséget, hogy minél többféle igényt kielégíthessen.

„Olyan időben születtünk, mikor a legnagyobb tudatlansággal szemben a bölcsesség
és ennek tanítói egy batkára sem becsültetnek. De azon kétségbe kell-e esnünk? El kell-e hagynunk az iskolát?
Számba sem kell venni a jövendőt? Nem! Gyalázaton és szégyenen keresztül az erényre kell törekedni.”

Apáczai Csere János

A pályázható könyvek listája

A könyvek a készlet erejéig érhetők el.

 • Áncsán Henrietta: Foxie 1.
 • Áncsán Henrietta: Foxie 2.
 • Bodnár Ilona: Kis lépésekkel a nyelvtan világában – A betűk és a hangok
 • Bodnár Ilona: Kis lépésekkel a nyelvtan világában – Szótagok és szavak
 • Bodnár Ilona: Kis lépésekkel a nyelvtan világában – Felmérő feladatlapok
 • Bodnár Ilona: Kis lépésekkel a nyelvtan világában – Másképp ejtjük, másképp írjuk
 • Czakó Anita: Tanuljunk együtt tanulni
 • Dr. Kinczel Ferenc: Kiszámított véletlenek
 • Dr. Siposs András: Fizika példatár és megoldások középiskolásoknak – Elektromosságtan, modern fizika
 • Dr. Siposs András: Fizika példatár és megoldások középiskolásoknak – Mechanika, hőtan
 • Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat
 • Hargitai Katalin: Rajzolóka-íróka I.
 • Kereszty Zsuzsa – Kókayné Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról
 • Kisgyörgy Zoltán: Barangolás Székelyföldön – Kovászna megye
 • Kocziszky Attila: Hangszerkesztés az Audacityvel
 • Kovács Zsolt: Társállatkalauz
 • Magyarics Péter: Angol nyelvi érettségi emelt szint
 • Magyarics Péter: Angol nyelvi érettségi középszint
 • Magyarics Péter: Hungary Magyarország
 • Magyarics Péter: Tradition and Nation Hagyományok és Ünnepek
 • Marsi Zoltán, Dr. Mártai István: Elsősegélynyújtás intézményeknek, gépjárművezetőknek, szülőknek, munkahelyi elsősegélynyújtóknak, sportolóknak…
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek I.
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek II.
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek III.
 • Nagy Orsolya: Angol szaknyelvi összefoglaló – Rendészeti szituációk, példamondatok, szakszavak
 • Nyiri Istvánné Bodnár Ilona: Olvasónapló Eric Knight Lassie hazatér című regényéhez
 • Papp Zsuzsanna: Iskola ünneplőben
 • Petőné Honvári Jolán: Környezetismeret 1.
 • Scherlein Márta: Matekozz velem! 1
 • Scherlein Márta: Matekozz velem! 2
 • Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – A mezők élővilága
 • Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – A tavak élővilága
 • Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – Az erdők élővilága
 • Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, I. kötet
 • Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, II. kötet
 • Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, III. kötet
 • Széplaki Erzsébet: Az új helyesírási szabályzat – A változások tanításának módszerei
 • Széplaki Erzsébet – Miskolci Szilvia: Osztálymátrix 5.
 • Széplaki Erzsébet – Miskolci Szilvia: Osztálymátrix 6.
 • Széplaki Erzsébet – Miskolci Szilvia: Osztálymátrix 7-8.
 • Szerényi Gábor: A biológia kultúrtörténete 1
 • Szigeti-Szászné Nagy Csilla: Útvizsgálatok és minőségbiztosítás
 • Villányi Attila – Endrész Gyöngyi – Borissza Endre: Kémia próbaérettségi középszinten
 • Virágvölgyi András: Egyetemes történelem – Sequens

A pályázat kiírója, a Műszaki Könyvkiadó kötelezettségvállalása

A Műszaki Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú oktatási intézmény, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet.
A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

2020. 12. 07-ig folyamatosan nyújtható be pályázat a Műszaki Könyvkiadóhoz az alábbi e-mail címen: info@muszakikiado.hu.
A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot hivatalos aláírással ellátva e-mailben elküldi a Műszaki Könyvkiadó e-mail címére. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2020. 12. 18-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számít fel.

A pályázati felhívás teljes szövege PDF formátumban ide kattintva letölthető.

A kitöltendő pályázati adatlap ide kattintva letölthető.

Budapest, 2020. 10. 19.

link
„Legyünk még büszkébbek rá, hogy pedagógusok vagyunk!” Így hangzik a Pedagógus Expó jelmondata. A Műszaki Könyvkiadó munkatársai szintén ott lesznek a kiállításon, hogy kiadványaikkal továbbra is támogassák a pedagógusokat és a szülőket, a színvonalas nevelést-oktatást. A megtartó óvodai és iskolai közösséget erősítő előadások tematikájához kapcsolódva például két sorozatunk egy-egy új kötetét ajánljuk: a Képes vagy rá! sorozatból A vizuális észlelés fejlesztése, a Kis lépésekkel a nyelvtan világában sorozatból a Másképp ejtjük, másképp írjuk kiadványt.

 

A vizuális észlelés fejlesztése

Kis lépésekkel a nyelvtan világában feladatgyűjtemény 2. osztály – Másképp ejtjük, másképp írjuk

 

A HELYSZÍNEN ÁRUSÍTOTT KIADVÁNYAINKAT 20% KEDVEZMÉNNYEL VÁSÁROLHATJÁK MEG!

Apáczai Csere János könyvtárbővítési, könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2019

A Műszaki Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyvállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron.

A pályázat célja

Ahogyan azt az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről kimondja, a könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás fenntartása stratégiai jelentőségű feladat. Az elmúlt évek reprezentatív felmérései azonban azt mutatják, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében nehéz megoldani a legfrissebb kiadványok, sorozatok megszerzését.

A Műszaki Könyvkiadó mint a hazai szakképzési és közismereti tankönyvek vezető kiadója, valamint a magyar könyvkiadás kiemelkedő szereplője átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy könyveit a jelentkező intézmények könnyebben beszerezhessék. A kiadó nem titkolt célja, hogy üzleti teljesítménye kimagasló legyen. Ennek a célnak azonban összhangban kell állnia vásárlói érdekeivel és a társadalom szükségleteivel. Sikereit csak ebben az esetben tekintheti valóban sikernek, azok csak így tarthatók fent hosszú távon.

A társadalmi felelősségvállalás a kiadó vállalati kultúrájának szerves része. Ezért az Apáczai Csere János könyvtárbővítési pályázatot írjuk ki abban a reményben, hogy a jelentkező könyvtárakkal közösen biztosíthatjuk a minőségi tudás megszerzéséhez szükséges feltételeket. A pályázat különböző témájú könyvcsomagok megszerzésére ad lehetőséget, hogy minél többféle igényt kielégíthessen.

„Olyan időben születtünk, mikor a legnagyobb tudatlansággal szemben a bölcsesség
és ennek tanítói egy batkára sem becsültetnek. De azon kétségbe kell-e esnünk? El kell-e hagynunk az iskolát?
Számba sem kell venni a jövendőt? Nem! Gyalázaton és szégyenen keresztül az erényre kell törekedni.”

Apáczai Csere János

A pályázható könyvek listája

A könyvek a készlet erejéig érhetők el.

 • Dr. Kinczel Ferenc: Kiszámított véletlenek
 • Dr. Siposs András: Fizika példatár és megoldások középiskolásoknak – Elektromosságtan, modern fizika
 • Dr. Siposs András: Fizika példatár és megoldások középiskolásoknak – Mechanika, hőtan
 • Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat
 • Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Örök névnaptár
 • Hargitai Katalin: Rajzolóka-íróka I.
 • Kereszty Zsuzsa – Kókayné Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról
 • Kisgyörgy Zoltán: Barangolás Székelyföldön – Kovászna megye
 • Kocziszky Attila: Hangszerkesztés az Audacityvel
 • Kovács Zsolt: Társállatkalauz
 • Magyarics Péter: Hungary Magyarország
 • Magyarics Péter: Tradition and Nation Hagyományok és Ünnepek
 • Marsi Zoltán, Dr. Mártai István: Elsősegélynyújtás intézményeknek, gépjárművezetőknek, szülőknek, munkahelyi elsősegélynyújtóknak, sportolóknak…
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek I.
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek II.
 • Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek III.
 • Nagy Orsolya: Angol szaknyelvi összefoglaló – Rendészeti szituációk, példamondatok, szakszavak
 • Nyiri Istvánné Bodnár Ilona: Olvasónapló Eric Knight Lassie hazatér című regényéhez
 • Papp Zsuzsanna: Iskola ünneplőben
 • Petőné Honvári Jolán: Környezetismeret 1.
 • Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – A mezők élővilága
 • Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – A tavak élővilága
 • Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – Az erdők élővilága
 • Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, I. kötet
 • Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, II. kötet
 • Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, III. kötet
 • Szerényi Gábor: A biológia kultúrtörténete 1
 • Szigeti-Szászné Nagy Csilla: Útvizsgálatok és minőségbiztosítás
 • Virágvölgyi András: Egyetemes történelem – Sequens

A pályázat kiírója, a Műszaki Könyvkiadó kötelezettségvállalása

A Műszaki Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú oktatási intézmény, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet.
A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

2019. 12. 15-ig folyamatosan nyújtható be pályázat a Műszaki Könyvkiadóhoz az alábbi e-mail címen: info@muszakikiado.hu.
A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot hivatalos aláírással ellátva e-mailben elküldi a Műszaki Könyvkiadó e-mail címére. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2019. 12. 31-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számít fel.

A pályázati felhívás teljes szövege PDF formátumban ide kattintva letölthető.

A kitöltendő pályázati adatlap ide kattintva letölthető.

Budapest, 2019. 10. 30.

Tisztelt Partnereink!

Megnyílt a 2019-20-as tankönyvjegyzék. Műszaki Könyvkiadó 6 db nemzetiségi német tankönyve egyelőre nem látható a jegyzéken, ezek a következő frissítéskor kerülnek fel. Kértük az illetékesek mihamarabbi intézkedését.

 • KT-1303/A Kombi Midi – Lesebuch
 • KT-1304/A Kombi Maxi – Lesebuch
 • KT-1313/2 Deutsch Freu(n)de. Lehrbuch 5.
 • KT-1313/M Deutsch Freu(n)de. Arbeits- und Sprachbuch 5.
 • KT-1327 Kombi Midi – Arbeitsheft
 • KT-1328 Kombi Maxi – Arbeitsheft         

A Hajdu-tankönyvsorozat alábbi kötetei továbbra is jóváhagyással rendelkeznek és a tankönyvjegyzékről megrendelhetők.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a raktári számok megváltoztak.

Az új kiadói kódok előtagja MK- helyett NT-.

KIADÓI KÓDMŰ CÍME
NT-4187-2/UJ-KMatematika 5. Gondolkodni jó!
NT-4189-9-KMatematika 5. gyakorló
NT-4198-8/UJ-KMatematika 6. Gondolkodni jó!
NT-4200-3-KMatematika 6. gyakorló
NT-4209-7/UJ-KMatematika 7. Gondolkodni jó!
NT-4211-9-KMatematika 7. gyakorló
NT-4319-0/UJMatematika 8. Gondolkodni jó!
NT-4321-3Matematika 8. gyakorló