Apáczai Csere János könyvtárbővítési, könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2021

Apáczai Csere János könyvtárbővítési, könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2021 A Műszaki Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyvállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron.

A pályázat célja

Ahogyan azt az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről kimondja, a könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás fenntartása stratégiai jelentőségű feladat. Az elmúlt évek reprezentatív felmérései azonban azt mutatják, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében nehéz megoldani a legfrissebb kiadványok, sorozatok megszerzését.

A Műszaki Könyvkiadó mint a hazai szakképzési és közismereti tankönyvek vezető kiadója, valamint a magyar könyvkiadás kiemelkedő szereplője átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy könyveit a jelentkező intézmények könnyebben beszerezhessék. A kiadó nem titkolt célja, hogy üzleti teljesítménye kimagasló legyen. Ennek a célnak azonban összhangban kell állnia vásárlói érdekeivel és a társadalom szükségleteivel. Sikereit csak ebben az esetben tekintheti valóban sikernek, azok csak így tarthatók fent hosszú távon.

A társadalmi felelősségvállalás a kiadó vállalati kultúrájának szerves része. Ezért az Apáczai Csere János könyvtárbővítési pályázatot írjuk ki abban a reményben, hogy a jelentkező könyvtárakkal közösen biztosíthatjuk a minőségi tudás megszerzéséhez szükséges feltételeket. A pályázat különböző témájú könyvcsomagok megszerzésére ad lehetőséget, hogy minél többféle igényt kielégíthessen.

„Olyan időben születtünk, mikor a legnagyobb tudatlansággal szemben a bölcsesség
és ennek tanítói egy batkára sem becsültetnek. De azon kétségbe kell-e esnünk? El kell-e hagynunk az iskolát?
Számba sem kell venni a jövendőt? Nem! Gyalázaton és szégyenen keresztül az erényre kell törekedni.”

Apáczai Csere János

A pályázható könyvek listája

A könyvek a készlet erejéig érhetők el.

 • MK-0971 Áncsán Henrietta: Foxie 1.
 • MK-0972 Áncsán Henrietta: Foxie 2.
 • MK-2432 Bodnár Ilona: Kis lépésekkel a nyelvtan világában – A betűk és a hangok
 • MK-2433 Bodnár Ilona: Kis lépésekkel a nyelvtan világában – Szótagok és szavak
 • MK-2432/F Bodnár Ilona: Kis lépésekkel a nyelvtan világában – Felmérő feladatlapok 2. osztály
 • MK-2434 Bodnár Ilona: Kis lépésekkel a nyelvtan világában – Másképp ejtjük, másképp írjuk
 • MK-2435 Bodnár Ilona: Kis lépésekkel a nyelvtan világában – A mondatfajták, a főnév
 • MK-2435/F Bodnár Ilona: Kis lépésekkel a nyelvtan világában – Felmérő feladatlapok 3. osztály
 • MK-2436 Bodnár Ilona: Kis lépésekkel a nyelvtan világában – Az ige, a melléknév
 • TM-91101 Claire P. Bridges: Angol nyelvtan magyaroknak a gyakorlatban
 • TM-91001 Claire P. Bridges: Angol nyelvtan magyaroknak vázlatosan
 • MK-2705 Czakó Anita: Tanuljunk együtt tanulni
 • MK-3040 Dr. Kinczel Ferenc: Kiszámított véletlenek
 • MK-3851 Dr. Siposs András: Fizika példatár és megoldások középiskolásoknak – Elektromosságtan, modern fizika
 • MK-3850 Dr. Siposs András: Fizika példatár és megoldások középiskolásoknak – Mechanika, hőtan
 • MK-2501 Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat
 • MK-2904 Hargitai Katalin: Rajzolóka-íróka I.
 • MK-1790 Juhász Tibor – Kiss Zsolt: A beginner’s guide to computer programming
 • MK-1902 Kereszty Zsuzsa – Kókayné Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról
 • MK-1010 Kleininger Tamás: Témavázlatok érettségizoknek földrajzból közép- és emelt szinten
 • MK-0213 Kisgyörgy Zoltán: Barangolás Székelyföldön – Kovászna megye
 • MK-5401 Kocziszky Attila: Hangszerkesztés az Audacityvel
 • MK-0101 Kovács Zsolt: Társállatkalauz
 • MK-0920 Liv Marton: My English EleMEntary Book
 • MK-0921 Liv Marton: My English EleMEntary Workbook
 • MK-0922 Liv Marton: My English InterMEdiate Book
 • MK-0923 Liv Marton: My English InterMEdiate Workbook
 • MK-1104 Magyarics Péter: Angol nyelvi érettségi emelt szint
 • MK-1101 Magyarics Péter: Angol nyelvi érettségi középszint
 • MK-1783 Magyarics Péter: History – Történelem
 • MK-1780 Magyarics Péter: Hungary – Magyarország
 • MK-1781 Magyarics Péter: Tradition and Nation – Hagyományok és Ünnepek
 • MK-6905 Marsi Zoltán – Dr. Mártai István: Elsősegélynyújtás intézményeknek, gépjárművezetőknek, szülőknek, munkahelyi elsősegélynyújtóknak, sportolóknak…
 • MK-3481 Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek I.
 • MK-3482 Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek II.
 • MK-3483 Marsi Zoltán: Elsősegélynyújtási ismeretek III.
 • MK-0970 Nagy Orsolya: Angol szaknyelvi összefoglaló – Rendészeti szituációk, példamondatok, szakszavak
 • MK-0300 Nyiri Istvánné Bodnár Ilona: Olvasónapló Eric Knight Lassie hazatér című regényéhez
 • MK-2711 Papp Zsuzsanna: Iskola ünneplőben
 • MK-0751 Petoné Honvári Jolán: Környezetismeret 1.
 • MK-4002 Scherlein Márta: Matekozz velem! 1.
 • MK-4004 Scherlein Márta: Matekozz velem! 2.
 • MK-0093 Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – A mezők élővilága
 • MK-4648-1 Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – A tavak élővilága
 • MK-0092 Schmidt Egon – Budai Tibor: Séták a természetben – Az erdők élővilága
 • MK-1903 Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, I. kötet
 • MK-1904 Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, II. kötet
 • MK-1905 Széplaki Erzsébet: A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam, III. kötet
 • MK-2406 Széplaki Erzsébet: Az új helyesírási szabályzat – A változások tanításának módszerei
 • MK-2701 Széplaki Erzsébet – Miskolci Szilvia: Osztálymátrix 5.
 • MK-2702 Széplaki Erzsébet – Miskolci Szilvia: Osztálymátrix 6.
 • MK-2703 Széplaki Erzsébet – Miskolci Szilvia: Osztálymátrix 7-8.
 • MK-3470 Szerényi Gábor: A biológia kultúrtörténete 1.
 • MK-3471 Szerényi Gábor: A biológia kultúrtörténete 2.
 • MK-5628 Szigeti-Szászné Nagy Csilla: Útvizsgálatok és minoségbiztosítás
 • MK-1083 Villányi Attila – Endrész Gyöngyi – Borissza Endre: Kémia próbaérettségi középszinten
 • MK-1079 Virágvölgyi András: Egyetemes történelem – Sequens

A pályázat kiírója, a Műszaki Könyvkiadó kötelezettségvállalása

A Műszaki Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú oktatási intézmény, az intézet alapítványa, illetve fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet.
A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

2021. 12. 06-ig folyamatosan nyújtható be pályázat a Műszaki Könyvkiadóhoz az alábbi e-mail címen: info@muszakikiado.hu.
A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot hivatalos aláírással ellátva e-mailben elküldi a Műszaki Könyvkiadó e-mail címére. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2021. 12. 06-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számít fel.

A pályázati felhívás teljes szövege PDF formátumban ide kattintva letölthető.

A kitöltendő pályázati adatlap ide kattintva letölthető.

Budapest, 2021. 10. 19.