Polgar 2

Tanfolyamok

Emelt szintű történelem érettségire felkészítő kurzus indul

Emelt szintű történelem érettségire felkészítő kurzus indul
2013. szeptember 10.

A Műszaki Kiadó 60 órás speciális képzést indít 2013 októberében Történelem Mesterfokon címmel, amely a 2014-es érettségig szisztematikusan dolgozza fel az emelt szintű írásbeli és szóbeli minden témakörét, fejleszti és elmélyíti a tanulók vizsgakompetenciáit. A kurzust a Kidolgozott emelt szintű történelem érettségi tételek 2013 címmel megjelent népszerű kiadványunk szerzői és lektora tartják.

Bővebben

Szavazónap – szavazó- és feleltetőrendszerek módszertana

Szavazónap – szavazó- és feleltetőrendszerek módszertana
2013. június 14.

A Műszaki Kiadó egynapos szakmai továbbképzést szervez tanítók és matematikát oktató pedagógusok részére a szavazó- és feleltetőrendszerekkel kapcsolatos alapfokú ismeretek elsajátítására és a felhasználási lehetőségek megismerésére. A továbbképzés 6 kreditként elszámolható.

Bővebben

A Műszaki Könyvkiadó FLASH tanfolyama pedagógusok részére

A Műszaki Könyvkiadó FLASH tanfolyama pedagógusok részére
2013. május 06.

Az „Interaktív tananyagelemek készítése Flash program segítségével” című továbbképzés pedagógusok részére nyújt további fejlődési lehetőséget az elektronikus tananyagok megismerésében, tervezésében, készítésében, az interaktív tábla hatékony használatában.

Bővebben

Interaktív tábla és szavazórendszerek a matematika órán

Interaktív tábla és szavazórendszerek a matematika órán
2013. február 19.

Melyek a legújabb módszerek a matematikatanításban? Milyen digitális tananyagok állnak rendelkezésünkre? Mennyire egyszerű és hatékony a szavazóegységek alkalmazása a tanórákon?

Ezekre a kérdésekre is választ kaphat, ha jelentkezik a Műszaki Kiadó népszerű tanártovábbképzésére!

Bővebben

Interaktív táblás tanfolyam indul matematikai tartalmakkal

2012. szeptember 26.

A Műszaki Kiadó 2012. november 9-10-11-én tanfolyamot indít „Matematikai tartalmak hatékony felhasználása interaktív táblán, illetve szavazóegységek használatával a kompetencia alapú oktatás segítésére” (OKM-3/138/2008.) címmel.
 

Kedvezmény! Ha egy tantestületből legalább három pedagógus jelentkezik, egy fő részére térítésmentes a képzés.

Bővebben

Új módszertani lehetőségek az idegen nyelv számítógépes tantermi oktatásában. OKM-4/295/2009.

2010. november 17.
A képzés tartalmi leírása: A nyelvtanulás anyanyelvi hanganyagokkal és videókkal teljesen új lehetőségeket nyit meg a nyelvek oktatásában. A megfelelő eszközökkel a tanárok szimulálni tudják a valós nyelvi világot, és különböző feladatokkal, gyakorlatokkal motiválni, lelkesíteni tudják a diákokat. A diákok elvárják, hogy életszerű szituációkban, hatékony módon tanulják az idegen nyelvet. A számítógépes tanterem haladó nyelvtanulási eszközökkel értékes nyelvórák tartását teszi lehetővé a tanároknak számára.
Bővebben

A korszerű technika kompetencia alapú oktatása az általános iskola 5-8. osztálya számára. OKM-3/13/2008.

2010. november 17.
A továbbképzés tartalmi leírása: • A technika és életvitel tantárgy a tantervben; tanmenetek • Kompetencia alapú oktatás – kulcskompetenciák • Problémamegoldó gondolkodás, rendszerszemlélet • Konkrét módszertani tanácsok, a tananyag, tanórák tervezéséhez • Egy órában elkészíthető munkadarabok, időkeretek kipróbálása • Játszva tanítani (játékos összefoglaló, számonkérő órák)
Bővebben

Kompetenciákon alapuló korszerű technika tanítása 1-4. osztály számára. OKM-3/189/2008.

2010. november 17.
A képzés tartalmi leírása: • Technika és életvitel tantárgy alaptantervi-kerettantervi tartalmainak, követelményinek értelmezése • Konkrét módszertani tanácsok, a tananyag, tanórák tervezéséhez • Tanmenet részletek írása, munkadarabok elkészítése, időkeretek kipróbálása
Bővebben

Humán tantárgyi tartalmak hatékony felhasználása interaktív táblán a kompetencia alapú oktatás segítésére, szavazóegységek használatával OKM-3/137/2008.

2010. november 17.
A tanfolyamot olyan pedagógusoknak ajánljuk: • akik azonnal alkalmazható, a mindennapi gyakorlatban már kipróbált és bizonyított módszereket szeretnének kapni az interaktív tábla órai használatához. • akik szeretnék óráik hatékonyságát növelni úgy, hogy a tanítványaik passzív befogadóból aktív közreműködőkké váljanak. • akik tenni kívánnak azért, hogy a tanóra a szükséges rossz helyett valódi élménnyé váljon. • akik fontosnak tartják, hogy közvetlen visszacsatolást kapjanak munkájuk eredményéről, és a visszajelzés függvényében képesek legyenek korrigálni az órai tevékenységet.
Bővebben

Kooperatív módszerek, interaktív tábla és szavazóegységek használata fizika tanítása során a kompetencia alapú oktatás segítésére. OKM-4/239/2009.

2010. november 17.
A közoktatásban az utóbbi években kezd teret nyerni az ismeretek átadása mellett a kompetenciák fejlesztését középpontba állító pedagógiai munka. A kompetenciák fejlesztését segítő kooperatív módszerekről, projektmunkáról, interaktív tábla használatáról egyre több tanár hall, egyre többen ismerkednek meg ezekkel általános elméleti tanfolyamokon.
Bővebben
 
Műszaki Kiadó ® 2010 • Minden jog fenntartva