Interaktív táblás tanfolyam indul matematikai tartalmakkal

2012. szeptember 26.
Tanfolyamok

A Műszaki Kiadó 2012. november 9-10-11-én tanfolyamot indít „Matematikai tartalmak hatékony felhasználása interaktív táblán, illetve szavazóegységek használatával a kompetencia alapú oktatás segítésére” (OKM-3/138/2008.) címmel.
 

Kedvezmény! Ha egy tantestületből legalább három pedagógus jelentkezik, egy fő részére térítésmentes a képzés.

Kiknek ajánljuk?


A tanfolyamot olyan pedagógusoknak ajánljuk:
 

 • akik azonnal alkalmazható, a mindennapi gyakorlatban már kipróbált és bizonyított módszereket szeretnének kapni az interaktív tábla órai használatához,
 • akik szeretnék óráik hatékonyságát növelni úgy, hogy a tanítványaik passzív befogadóból aktív közreműködőkké váljanak,
 • akik tenni kívánnak azért, hogy a tanóra a szükséges rossz helyett valódi élménnyé váljon,
 • akik fontosnak tartják, hogy közvetlen visszacsatolást kapjanak munkájuk eredményéről, és a visszajelzés függvényében képesek legyenek korrigálni az órai tevékenységet.


Miért van szüksége rá?


Az interaktív tábla nemcsak egy technikai újdonság, mely felhasználóbarát, könnyen kezelhető felületet nyújt az órai szemléltetéshez, hanem a tanár kreativitását kibontakoztató, intelligens eszközrendszer, amelyet ha jól használnak, megkönnyíti az órai munkát. Segítségével a tanórák színesebbé tehetők, rengeteg új elemmel bővíthetők, és a diákok is bevonhatók az interaktív alkotófolyamatokba. Mint minden eszköz esetében, itt is igaz, csak jól felkészült metodikai ismeretekkel jól felvértezett szakemberek képesek a hatékony működtetésre.

Mit tud adni a tanfolyam?

Az IKT eszközök térhódítása a mindennapi oktatás folyamatában ma már tény. Az egyik ilyen eszköz az interaktív tábla, amely ma még sokszor megosztja a pedagógusokat. A tábla tanórai használatát egyik oldalról a teljes elutasítás, másik oldalról a csodavárás jellemzi. Mindkét vélemény az információk és személyes tapasztalatok hiányából fakad. Az igazság - mint általában - a két véglet között található.

Az eszközt viszonylag hosszabb ideje és gyakran használó pedagógusok véleménye szerint a tábla átgondolt használatával:

 •   növelhető a tanulói motiváció
 •   növekszik a tanulói aktivitás (emellett nem elhanyagolható módon a fegyelem is)
 •   megfelelően előkészített anyagokkal fokozható a megértés és elősegíthető a bevésési folyamat
 •   összességében növelhető az oktatás hatékonysága

Az oktatók gyakorló pedagógusok, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek az interaktív tábla és az elektronikus tananyagelemek tanórai felhasználásával.

 

A tanfolyam hallgatói megismerkednek
 

 • a tábla beüzemelésével, a felhasználói felület kezelésével, a táblaszoftverek hasonlóságaival és különbségeivel;
 • a tanórai használat módszertani lehetőségeivel (pl. felhasználás a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, a differenciálás lehetőségei stb.);
 • a szavazórendszerek célszerű felhasználásának lehetőségeivel; képessé válnak saját ellenőrző anyagok gyors és egyszerű elkészítésére, a kapott adatok kiértékelésére.
   

A tanfolyam módszertani útmutatást ad a tanulásszervezés folyamatához; megismerteti a Műszaki Kiadó saját fejlesztésű digitális tananyagelemeit, ezek beépítését a tanóra egészébe; útmutatást ad az interneten található szakmai segédanyagok felhasználásához.
 
A tanfolyamon sor kerül saját jegyzetek és multimédiás tartalmak készítésére, a szerkesztési lehetőségek gyakorlati kipróbálására.


A továbbképzések időtartama: 30 óra
Részvételi díj: 40.000 Ft/fő


További információ:

Müller Anna marketing menedzser
Tel.: 06-1-437 2401, 06-30/501 6103
E-mail:muller.anna@muszakikiado.hu

 

Jelentkezési lap letöltése


  
Műszaki Kiadó ® 2015 • Minden jog fenntartva