Matematika 8. tankönyv, Gondolkodni jó!

Dr. Czeglédy István - Dr. Czeglédy Istvánné - Dr. Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - Dr. Sümegi Lászlóné - Szalontai Tibor - Zankó Istvánné

-10 %

Megtakarítás: 189 Ft
bolti ár: 1 890 Ft
internet ár: 1 701 Ft


Raktáron, várható kiszállítás 3 nap
Oldalszám: 312   Kód: MK-4319-0/UJ

A Gondolkodni jó! sorozat a Hajdu-tankönyvcsalád egy olyan átdolgozása, melyben minden eddiginél nagyobb szerepet kap a szövegértési, tanulási kompetenciák fejlesztése.

Minden matematikatanár jól ismeri a Hajdu Sándor által szerkesztett korábbi matematika-tankönyveket és az ezekhez szervesen kapcsolódó kiadványokat, amelyek a legszélesebb körű differenciálást tették lehetővé az oktatás során. A tankönyvcsalád legjellemzőbb vonása a tanulhatóság taníthatóság messzemenő figyelembevétele, amelyet a tananyag részletes magyarázata, összefoglalása, rendszerezése, valamint a három szintre besorolt különböző nehézségű feladatok biztosítanak. Megoldott mintafeladatok segítik a tananyag jobb megértését, s egyben lehetővé teszik az otthoni önálló tanulást. A könyvek használatával szorosan összefonódva valósítható meg a NAT-ban meghatározott ismeretek elsajátítása és a készségek, kompetenciák fejlesztése.
Mivel az elmúlt években előtérbe került, még inkább fokozódott a tanulási és a szövegértési kompetenciák fejlesztésének igénye, a szerzők és a kiadó a korábbi, hagyományos tananyag beosztású tankönyv ezen területeken is tovább segítő fejlesztését tűzték ki célul. Ehhez a könyv oldalait a szükséges módszertani segítségekkel ellátva, továbbá egy külön sávon  gondolkodni jó  feladatokkal bővítve dolgoztuk át. A könyvoldalak kialakításának, felépítésének köszönhetően a margón a diákok pl. a feladatokhoz korábbi ismereteikhez emlékeztetőket, figyelmükbe ajánlott tudnivalókat, a megoldásokhoz rávezető (konduktív) segítséget, továbbá érdekes matematika történeti tényeket találnak. A hasznosított margóval az aktív könyv használat mikéntjét, jegyzetek készítésének értelmét, mintáját is kapják. Ide kerültek a pedagógusoknak szánt módszertani és didaktikai megjegyzések, pl. útmutatások kooperatív munka formákra, kutatómunkák lehetőségeire.



1. GONDOLKOZZ ÉS SZÁMOLJ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Mit tanultunk a halmazokról? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
A halmazokról tanultak kiegészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
A természetes számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Használd a számológépet! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Hatványozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
A hatványozás értelmezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Számolás hatványokkal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
A számok négyzete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
A számok normálalakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
A normálalakról tanultak kiegészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Osztó, többszörös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Egész számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
A természetes számkör bővítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Műveletek egész számokkal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Racionális és irracionális számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Törtek értelmezése, műveletek törtekkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Racionális számok értelmezése, tizedestört alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Vegyes gyakorlófeladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
A számok négyzetgyöke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Arány, arányosság, százalékszámítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Hányféleképpen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Valószínűségi kísérletek és számítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Statisztikai számítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Az adatok gyűjtése, rendszerezése, elemzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Két változó véletlen kapcsolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Készüljünk a felvételi vizsgára! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Tudáspróba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

2. TESTEK, FELÜLETEK, SÍKIDOMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Térelemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Szögek értelmezése síkban és térben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Adott tulajdonságú ponthalmazok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Síkidomok, sokszögek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Háromszögek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
A korábban tanultak áttekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
A háromszög nevezetes vonalai, pontjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Pitagorasz tétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
A Pitagorasz-tétel alkalmazása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Érdekességek a Pitagorasz-tétel történetéből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Négyszögek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
A sokszögek területe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
A kör kerülete, területe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
A testekről tanultak áttekintése, kiegészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Sokszöglapokkal határolt testek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Az egyenes hasáb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Egyenes körhenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Henger (olvasmány) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Ismerkedés a gúlával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
A gúla hálója, felszíne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
A gúla térfogata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
A kúp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
A gömb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Fevételi vizsgára felkészítő feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Tudáspróba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

3. ALGEBRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Algebrai kifejezések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Nevezetes azonosságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Feladatok középiskolába készülőknek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Egyenlet, azonosság, egyenlőtlenség, azonos egyenlőtlenség . . . . . . . . . . . . . . .160
Egyenletek, egyenlőtlenségek algebrai megoldása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Mérlegelv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Szöveges feladatok megoldása egyenlettel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Szöveges feladatok megoldása egyenlőtlenséggel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
A szöveges feladatokról tanultak kiegészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
A helyiértékes írásmóddal kapcsolatos feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Geometriai számításokkal kapcsolatos feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Fizikai számításokkal kapcsolatos feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Keveréses feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Fejtörő feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Tudáspróba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188

4. GEOMETRIAI TRANSZFOMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Az egybevágóságról tanultak kiegészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Pont-pont függvények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Az egybevágóság értelmezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
A háromszögek egybevágóságának alapesetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Eltolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Az eltolás tulajdonságainak alkalmazása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Forgatás, forgásszimmetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Összefoglalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Számítási és bizonyítási feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Hasonlóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
A hasonlóság alkalmazása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Háromszögek hasonlósága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Hasonló síkidomok területének aránya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Hasonló testek térfogatának aránya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Középpontos hasonlóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
A középpontos hasonlóságról tanultak kiegészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
A középpontos hasonlóságról tanultak alkalmazása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Gyakorló- és fejtörő feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Tudáspróba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246

5. RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK . . . . . . . . . . . . . . .247
Hozzárendelés, függvény, szám-szám függvény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Egyenes arányosság, lineáris függvény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Mennyiségek közti kapcsolatok ábrázolása grafikonnal . . . . . . . . . . . . . . . . .258
A sorozat mint függvény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Néhány nemlineáris függvény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Függvények összekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Új függvények előállítása valós szám hozzáadásával . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Új függvények előállítása valós számmal szorzással . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Gyakorló- és fejtörő feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
Tudáspróba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288

6. KÉPESSÉGPRÓBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Gyakorlati alkalmazások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Fejtörő feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297

7. KISLEXIKON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299

Szerző: Dr. Czeglédy István - Dr. Czeglédy Istvánné - Dr. Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - Dr. Sümegi Lászlóné - Szalontai Tibor - Zankó Istvánné
Oldalszám: 312
Színek száma: 4+4
Megjelenés ideje: 2012
Nyelv: Magyar
Eredeti cím:
ISBN:
Formátum: álló, vágott méret szerint
Cikkszám: MK-4319-0/UJ
Áfa: 5 %

Gondolkodni jó! Felmérő feladatsorok, javítókulcsok - Matematika 8. osztály, A, B változat tanári

Gondolkodni jó! Felmérő feladatsorok, javítókulcsok - Matematika 8. osztály, A, B változat tanári

A tankönyvekhez kapcsolódó Felmérő feladatsorokkal a tantervben, illetve a kapcsolódó Programokban megfogalmazott követelményeket konkretizálják, operacionalizálják és hierarchizálják a szerzők.
10%   891 Ft

Gondolkodni jó! - Felmérő feladatsorok - Matematika 8. osztály, A, B változat tanulói példány

Gondolkodni jó! - Felmérő feladatsorok - Matematika 8. osztály, A, B változat tanulói példány

A tankönyvekhez kapcsolódó Felmérő feladatsorokkal a tantervben, illetve a kapcsolódó Programokban megfogalmazott követelményeket konkretizálják, operacionalizálják és hierarchizálják a szerzők.
10%   675 Ft

Matematika 8. Gondolkodni jó! kiegészítő feladatok megoldása

Matematika 8. Gondolkodni jó! kiegészítő feladatok megoldása

Az előző kiadású tankönyvhöz képest megváltozott és az oldalak aljára újonnan bekerült „kiegészítő” feladatok megoldása.
10%   441 Ft

 
Műszaki Kiadó ® 2015 • Minden jog fenntartva