Polgar 2

Matek a köbön   Algebra   7-8. osztályosok számára

Matek a köbön   Algebra   7-8. osztályosok számáraAz animációk a 7-8. osztályos tananyag legfőbb részeit fedik le. Minden témakör lehetőséget biztosít arra, hogy a pedagógusok és a tanulók egyaránt kedvük szerint válogathassanak. Az animációk egy része elméleti tudást ad, majd azt gyakoroltatja. A legtöbb feladathoz számláló is tartozik, lehetővé téve az azonnali ellenőrzést. A CD-ken megtalálhatók olyan témakörök, amelyek nem kötelező tananyagok, de véleményünk szerint ezekre azért van szükség, hogy a tanárok tudjanak differenciálni, valamint a tehetséggondozáshoz is nagy segítség.


Az animációk egyre nehezedő feladatok keresztül ölelik fel a tananyagot. A sorozattal fejleszthetők - többek között - a matematikai-logikai, a szövegértési-szövegalkotási és az informatikai kompetenciák. A CD-k tanórai használatát segítik még az egyes feladatok, összesítő táblázatok PDF formátumban való kinyomtathatósága is.

A felmerült igényekhez igazodva a "szárazabb" anyagrészek között játékos feladatok is szerepelnek a CD-ken. Így olyan megoldások születtek, amelyek fejlesztik a koncentrációs képességet, és motiválóak is egyben.

Összefoglalva tehát a szemléletes, színes animációk segítik az új anyagok bevezetését, a gyakorlást és a differenciálást is. Alkalmat adnak arra, hogy a tanulók önállóan vagy csoportban dolgozhassanak, és ellenőrizhessék a munkájukat.

A Matek a köbön CD témakörei:

 

  • Algebra
  • Gondolkodási módszerek
  • Halmazok
  • Kombinatorika, valószínűség-számítás
  • Szöveges feladatok
  • Statisztika

 

CD-ről indítható változat                               MK-6249-8

Iskolai hozzáférés, hálózati telepítéssel       MK-6256-6Képernyőképek

Próbálja ki!

 
Műszaki Kiadó ® 2010 • Minden jog fenntartva