Polgar 2

Gépészet
Gyakorlati taneszközcsomag - Gépészet

Gyakorlati taneszközcsomag - Gépészet
2011. május 03.
Ez a komplex taneszközcsomag 66 szemléltető animációt tartalmaz, amelyek interaktív tábla segítségével is használhatók, ezzel is fokozva az oktatás hatékonyságát. A csomag a következő témaköröket foglalja magában: munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem, különböző megmunkálások,vízvezeték- és csőhálózat-szerelés, irányítástechnika, ív- és gázhegesztés, ábrázoló geometria és géprajzi szerkesztések, munkavédelmi táblázatok.
Bővebben

Csővezeték-, készülékszerelő és irányítástechnika CD

Csővezeték-, készülékszerelő és irányítástechnika CD
2011. március 30.
A gépész szakmacsoport számára készült CD digitális tananyaga animációkat és tesztfeladatokat tartalmaz a vízvezeték- és központifűtés-szerelő, a gázvezeték- és készülékszerelő szakma, valamint az irányítástechnika, szabályozás témaköréből.
Bővebben

Hegesztés CD

Hegesztés CD
2011. március 30.
A gépész tanulóknak készített interaktív CD digitális tananyaga animációk és tesztek segítségével mutatja be az ívhegesztés és a gázhegesztés eljárásait, azok kivitelezését.
Bővebben

Fémipari alapképzés CD

Fémipari alapképzés CD
2011. március 30.
Az interaktív CD digitális tananyaga animációkat és tesztfeladatokat tartalmaz a fémipari alapismeretek témaköréből: kötésekről, a megmunkálás technológiáiról és gépeiről.
Bővebben

Gépészeti multimédiás CD

Gépészeti multimédiás CD
2010. október 22.
A gépész szakcsoport számára készült interaktív CD gyűjtemény azon innovatív pedagógusok számára nyújt digitális segédanyagot, akik az órai interaktivitást, a tanulók motiváltságát erősítve, hatékonyabban szeretnének tanítani. A CD tartalmaz – többek között – ívhegesztés, gázhegesztés, irányítás technikai alapismeretek, forgácsolás, vízvezeték- és csőhálózat animációkat.
Bővebben

Munkavédelem CD

Munkavédelem CD
2010. október 05.
A Munkavédelem a gépész szakma csoport számára új modulrendszerű tankönyvhöz készült elektronikus tananyag interaktív animációkat, önellenőrzésre alkalmas tesztkérdéseket, valamint egy ábra- és táblázatgyűjteményt tartalmaz. Ajánljuk a 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok modulhoz.
Bővebben

Irányítástechnikai alapismeretek CD

Irányítástechnikai alapismeretek CD
2010. október 05.
A tankönyv a műszaki szakember számára legfontosabb irányítástechnikai ismereteket dolgozza fel. Az irányítástechnika alapfogalmaival (irányítási rendszer, érzékelők, irányítási rendszer jelképes ábrázolása) foglalkozik először a könyv, majd a vezérléssel, a vezérlési vonal felépítésével, valamint a vezérlések fajtáival. Ez után a szabályozás kerül alapszinten bemutatásra. Végül a mechanikus, a pneumatikus és hidraulikus, illetve a villamos vezérlések és szabályozások szerkezeti elemeit, segédenergiáit tárgyalja a tankönyv. Az ismeretek gyakorlását és elmélyítését elektronikus tananyag segíti.
Bővebben

Gépipari szakrajz CD

Gépipari szakrajz CD
2010. október 05.
A CD 13 db interaktív animációt és 56 tesztkérdést tartal-maz a Gépipari szakrajz tankönyvhöz, a következő témakörökben: vonalfajták, síkmértani szerkesztések, a méretmegadás rajz- es betűjelei, tűrés- és illesztési rendszer.
Bővebben

Ívhegesztés CD

Ívhegesztés CD
2010. október 05.
A fémfeldolgozás egyik legfontosabb eljárása a kötéstechnológia, ezen belül a hegesztés. Az ipari gyakorlatban a hegesztési eljárások között kiemelt szerepe van az ívhegesztésnek. A tankönyv és a kapcsolódó elektronikus tananyag bemutatja az egyes ívhegesztési eljárások elvét, alkalmazásait. A hegesztési alapfogalmak ismertetése után áttekinti a munkadarabok hegesztéshez való előkészítését, a hegesztő-berendezéseket és eszközöket, a bevont elektródák jellemzőit. Kiemelten foglalkozik a hegesztés biztonságtechnikájával és a környezetvédelemmel.
Bővebben

Gázhegesztés CD

Gázhegesztés CD
2010. október 05.
A hegesztőszakma elsajátítása és folyamatos művelése komoly erőfeszítéseket kíván. Az elvárásoknak csak az tud megfelelni, aki alaposan és rendszeresen készül, aki elméleti és gyakorlati ismereteit napra készen tartja. Ennek jegyében és szellemében készítették el a szerzők ezt a szakmai tankönyvet, amely tömör, alaposan rendszerezett ismereteivel, bőséges ábraanyagával, a fejezetek végén található ismétlő-ellenőrző kérdésekkel és elektronikus tananyag-melléklettel segíti a fent említett szaktudás megszerzését.
Bővebben

Gázvezeték- és készülékszerelés CD

Gázvezeték- és készülékszerelés CD
2010. október 05.
A tankönyv és a hozzá tartozó elektronikus tananyag az építőipari alapismeretektől kezdve a csövek rögzítése, korrózióvédelme, hőszigetelés témakörén át a vezetékhálózatok felépítését is tárgyalja. Kitér a gázokkal kapcsolatos alapfogalmakra és törvényekre, a gázok égésére, az égéstermék elvezetésének módjára. Ezután a gázmérők működését és felszerelését ismerteti, majd a gázfogyasztó készülékek tartozékait, a háztartási gázkészülékeket és a gázkazánokat mutatja be.
Bővebben

Vízvezeték- és központifűtésszerelés CD

Vízvezeték- és központifűtésszerelés CD
2010. október 05.
A szerzők leírják a szakma elsajátításához nélkülözhetetlen alapvető építőipari ismereteket, majd a csövek alakítása, rögzítése, a szerelvények csoportosítása után a szivattyúk, berendezési tárgyak, szennyvíztisztító berendezések felépítését, tulajdonságait tárgyalják. Részletesen ismertetik a víznyerési és vízkezelési módokat, a melegvíz-ellátást, a csatornahálózatot. Ezután rátérnek a víz- és gőzfűtésre, a hőleadók, hőcserélők, hőtermelők ismertetésére, az égéstermék elvezetésére és a szabályozási módokra.
Bővebben

Fémipari alapképzés - Szakmai elmélet CD

Fémipari alapképzés - Szakmai elmélet CD
2010. október 22.
A tankönyv és az elektronikus tananyag tartalma többféle vas-, fém- és műszeripari szakma alapképzését vonja egységes keretbe, ugyanakkor az egyes szakmák speciális követelményeit is tartalmazza. A tankönyv feldolgozási módja, a sok és újszerű ábra és az elektronikus tananyag önálló gondolkodásra késztet. E feldolgozás az önálló munkavégzést veszi figyelembe, amely fokozott odafigyelést és fegyelmet igényel.
Bővebben

Fémipari alapképzés - Szakmai gyakorlat CD

Fémipari alapképzés - Szakmai gyakorlat CD
2010. október 22.
Minden anyag – bármilyen tulajdonságú is – valamilyen módon alakítható. Az üveg éppen úgy formálható, mint a fa vagy az acél, de nem ugyanazokkal az eszközökkel és nem ugyanolyan módon.
Bővebben
 
Műszaki Kiadó ® 2010 • Minden jog fenntartva