Fizika I. Mechanika, hőtan szakközépiskolásoknak

Webáruház » Középiskola » Fizika » Szakközépiskoláknak
Fizika I. Mechanika, hőtan szakközépiskolásoknak  
Balogh Lászlóné dr.

-10 %

Megtakarítás: 99 Ft
bolti ár: 990 Ft
internet ár: 891 Ft


15 db feletti vásárlás esetén: 1 432 Ft
Raktáron, várható kiszállítás 3 nap
Oldalszám: 176   Kód: MK-2764-0

A szakközépiskolákban a fizikatanítás célja az általános műveltség részét képező alapvető fizikai ismeretek kialakítása, a tanulók érdeklődésének felkeltése a természeti jelenségek iránt, valamint az önálló ismeretszerzési képesség kialakítása.

A tankönyvek minden témánál a természeti jelenségek megfigyeléséből, a kísérleti tapasztalatokból kiindulva ismertetik meg a tanulókkal a jelenségek lényegi összefüggéseit, ok-okozati viszonyait. A törvények megfogalmazása után minden esetben kitérnek annak gyakorlati alkalmazására, ezzel erősítve azt a felismerést, hogy a fizika eredményei alapozzák meg a műszaki tudományokat, és teszik lehetővé a gyors technikai fejlődést. A feladatok egyszerűek, és eredményük gyakran érdekes információt nyújt a tanulóknak. A törzsanyag mellett kiegészítő anyagok és olvasmányok szerepelnek, lehetőséget adva a differenciálásra.

A tankönyvekhez munkafüzetek kapcsolódnak. Mindkét munkafüzet három részre tagolódik: az első rész tematikusan követi a tankönyv fejezeteit, ezen belül a számítási feladatok nehézségi fokuk alapján követik egymást. A második részben önállóan is elvégezhető egyszerű kísérletjavaslatok találhatók, míg a harmadik rész a mérési jegyzőkönyvek készítését könnyíti meg a tanulóknak.
 

Osztálynyi mennyiségű (min. 20 tankönyv) vásárlás esetén igényelje weblapunkon keresztül az ingyenes interaktív tananyag CD-t
 ELÕSZÓ 5
MECHANIKA 9
A kinematika alapjai 9
Kinematikai alapfogalmak, a vonatkoztatási rendszer 9
A mozgást leíró fizikai mennyiségek: a pálya,
az út és az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás 9
Néhány fontosabb mozgásról 13
Összefoglalás 24
Dinamika 25
Dinamikai alapfogalmak 25
A testek tehetetlensége, Newton I. törvénye 25
A dinamika alaptörvénye, Newton II. törvénye 27
Hatás ellenhatás törvénye, Newton III. törvénye 30
A testek súlya 31
A lendület-megmaradás törvénye 33
Fontosabb mozgások dinamikája (a Newton-törvények alkalmazása) 36
Merev testek mechanikája. A tömegközéppont 43
Tengely körül forgó test egyensúlya 45
Összefoglalás 47
A munka és a mechanikai energia 49
A munka, a munkavégzés fõbb típusai 49
A munkatétel 53
A teljesítmény és mérése 54
A mechanikai energia fogalma és fajtái 55
A mechanikai energiamegmaradás törvénye 56
Az energiamegmaradás törvényének általánosítása 58
Összefoglalás 59
A mechanikai rezgések és hullámok 60
A harmonikus rezgõmozgás 60
Mechanikai hullámok 64
Vízhullámok 68
A hang mint hullámjelenség 72
Összefoglalás 77
A forgómozgás (kiegészítõ anyag) 79
A forgómozgást leíró mennyiségek 79
A perdület, a perdület megmaradása, a forgási energia 81
Összefoglalás 83
Folyadékok és gázok mechanikája (kiegészítõ anyag) 84
A folyadékok és a gázok tulajdonságai 84
A nyomás terjedése nyugvó folyadékban és gázokban. Pascal törvénye 84
A hidrosztatikai nyomás 86
Arkhimédész törvénye 89
A légnyomás 91
Folyadékok és gázok áramlása 93
Összefoglalás 95
A rugalmas testek mechanikai tulajdonságai (kiegészítõ anyag) 96
Szilárd anyagok rugalmas alakváltozása Hooke törvénye 96
HALMAZÁLLAPOTOK, HÕJELENSÉGEK 99
A hõmérséklet és mérése 99
A gázállapot 101
A gázok általános jellemzése 101
A Boyle Mariotte-törvény 103
Az abszolút hõmérsékleti skála. Gay-Lussac I. törvénye 104
Az általános gáztörvény 106
Az ideális gázok kinetikai modellje. A gázok belsõ energiája 109
A hõtan I. fõtétele 110
A folyadékok belsõ energiája és változásai 112
A szilárd anyagok belsõ energiája és változásai 115
A hõtan II. fõtétele 117
Összefoglalás 119
Halmazállapot-változások 121
Olvadás és fagyás 121
Párolgás és lecsapódás zárt térben, telített gõzök 124
Forrás 125
Szublimáció 130
Összefoglalás 130
A hõ terjedése 131
A hõvezetés 132
A hõáramlás 134
A hõsugárzás 135
Hõtani jelenségek az éghajlat és az idõjárás kialakulásában 136
A folyadékállapot (kiegészítõ anyag) 138
A folyadékok általános jellemzése 138
A folyadékok hõtágulása 142
Összefoglalás 143
A szilárd állapot (kiegészítõ anyag) 144
A szilárd állapot jellemzése 144
Szilárd anyagok hõtágulása 146
Összefoglalás 149
OLVASMÁNYOK 150
ÉRDEKESSÉGEK A FIZIKA TÖRTÉNETÉBÕL 156
FÜGGELÉK 169
A FELADATOK MEGOLDÁSA 171
SZAKSZAVAK MUTATÓJA 174

Szerző: Balogh Lászlóné dr.
Oldalszám: 176
Színek száma:
Megjelenés ideje: 2007
Nyelv: Magyar
Eredeti cím:
ISBN: 963-16-2764-0
Formátum: B/5
Cikkszám: MK-2764-0
Áfa: 5 %

Fizika I. munkafüzet szakközépisolásoknak

Fizika I. munkafüzet szakközépisolásoknak

Munkafüzet a Fizika I. (MK-2764-0) tankönyvhöz.
10%   441 Ft

Fizika I. - teljes tankönyvfeldolgozás multimédiás elemekkel

Fizika I. - teljes tankönyvfeldolgozás multimédiás elemekkel

A szakközépiskolákban a fizikatanítás célja az általános műveltség részét képező alapvető fizikai ismeretek kialakítása, a tanulók érdeklődésének felkeltése a természeti jelenségek iránt, valamint az önálló ismeretszerzési képesség ki alakítása.
10%   3 600 Ft

 
Műszaki Kiadó ® 2015 • Minden jog fenntartva