A befejezetlen múlt 5. Európa fölénye és katasztrófája 1867-1930

Webáruház » Középiskola » Történelem » Hatosztályos gimnáziumoknak
Bihari Péter, Dupcsik Csaba, Repárszky Ildikó

-10 %

Megtakarítás: 99 Ft
bolti ár: 990 Ft
internet ár: 891 Ft


Raktáron, várható kiszállítás 3 nap
Oldalszám: 318   Kód: MK-6615102

Mint ahogy a sorozat címe – A befejezetlen múlt – is sugallja, a kötetek szerzői arra törekedtek, hogy olyan szellemű tankönyveket írjanak, melyek felénk tartó, nyitott folyamatként, jelenünk előtörténeteként láttatják a múltat.

A 20. század elejére Európát gazdasági és katonai fölénye hozzásegítette ahhoz, hogy a világ nagyobbik részét uralma alá hajtsa. Az első világháború katasztrófájával azonban az európai fölény megrendült, mint ahogy megrendült a 19. századnak az észre és a haladásra alapozott hite is. A századvég és a századelő ellentmondásos évtizedeivel foglalkozik tankönyvsorozatunk 5. kötete.Előszó 7
ELSŐ RÉSZ - A BIZTONSÁG ARANYKORA 9
1. A KAPITALISTA VILÁGGAZDASÁG 10
2.  MODERN IDŐK : ÉLETMÓD ÉS KULTÚRA A SZÁZADFORDULÓN 16
3. TÖMEGDEMOKRÁCIA, NACIONALIZMUS, SZOCIALIZMUS 23
MÁSODIK RÉSZ - EURÓPA NAGYHATALMAI 33
4. VIKTORIÁNUS NAGY-BRITANNIA   KÖZTÁRSASÁGI FRANCIAORSZÁG 34
5. A CSÁSZÁRI NÉMETORSZÁG 42
6. A SOKNEMZETISÉGŰ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA 50
7. ÖNKÉNYURALOM ÉS MODERNIZÁCIÓ OROSZORSZÁGBAN 58
HARMADIK RÉSZ - AZ AMERIKAI KONTINENS 69
8. A BEVÁNDORLÓK FORMÁLTA ORSZÁG 70
9. ÜZLET ÉS DEMOKRÁCIA AMERIKÁBAN 79
10. AZ USA VILÁGHATALOMMÁ VÁLIK 85
NEGYEDIK RÉSZ - A NAGY GYARMATBIRODALMAK 93
11. A BRIT BIRODALOM 94
12. KELET-ÁZSIA MEGNYÍLIK A NYUGAT ELŐTT 99
13. AFRIKA GYARMATOSÍTÁSA 106
14. KÜZDELEM A VILÁG ÚJRAFELOSZTÁSÁÉRT 112
ÖTÖDIK RÉSZ - MAGYARORSZÁG A MONARCHIÁBAN 119
15. POLITIKA   A KIEGYEZÉSTŐL A MILLENNIUMIG 120
16. IPAROSODÁS AGRÁRORSZÁGBAN 129
17. ÚRI TÁRSADALOM ÉS PARASZTSÁG 139
18. POLGÁRI TÁRSADALOM ÉS MUNKÁSSÁG 147
19. BUDAPEST: EGY VILÁGVÁROS SZÜLETÉSE 155
20. NÉPEK ORSZÁGA, MAGYARORSZÁG 162
21. VÁLSÁGJELEK A SZÁZADELŐN 170
HATODIK RÉSZ - A NAGY HÁBORÚ 181
22. NAGYHATALMI SZÖVETSÉGEK 182
23. A BALKÁNI NÉPEK ÉS A BALKÁN-KÉRDÉS 188
24. A KATASZTRÓFA 194
25. FRONTOK ÉS LÖVÉSZÁRKOK 201
26. A HÁBORÚS HÁTORSZÁG 207
27. HÁBORÚBÓL FORRADALOMBA 212
HETEDIK RÉSZ - FORRADALMAK ÉS BÉKESZERZŐDÉSEK (1917 1922) 221
29. AZ OROSZ FORRADALOM (1917 1921) 222
30. A NEMZETKÖZI RENDEZÉS A VILÁGHÁBORÚ UTÁN 232
31. A MAGYARORSZÁGI FORRADALMAK (1918 1919) 241
32. AZ ELLENFORRADALMI RENDSZER HATALOMRA KERÜLÉSE (1919 1921) 250
NYOLCADIK RÉSZ - A KONSZOLIDÁLT HÚSZAS ÉVEK (1920 1929) 259
33. ÉLETMÓD ÉS KULTÚRA 260
34. NEMZETKÖZI VISZONYOK A HÚSZAS ÉVEKBEN 266
35. GYŐZTESEK ÉS VESZTESEK 272
36. A KONSZOLIDÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 282
37. KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPA AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN 291
38. KÉT KORSZAK KÖZÖTT: A SZOVJETUNIÓ A NEP-TŐL AZ IPAROSÍTÁSIG 299
39. AZ EURÓPÁN KÍVÜLI VILÁG AZ 1920-AS ÉVEKBEN 307
VIZSGAKÉRDÉSEK 316
TÁRGYMUTATÓ 317
NÉVMUTATÓ 318
 

Szerző: Bihari Péter, Dupcsik Csaba, Repárszky Ildikó
Oldalszám: 318
Színek száma:
Megjelenés ideje: 2001
Nyelv: Magyar
Eredeti cím:
ISBN: 978-963-16-2733-6
Formátum: 3
Cikkszám: MK-6615102
Áfa: 5 %

A befejezetlen múlt 1. Őskor, ókori civilizációk 476-ig

A befejezetlen múlt 1. Őskor, ókori civilizációk 476-ig

Mint ahogy a sorozat címe – A befejezetlen múlt – is sugallja, a kötetek szerzői arra törekedtek, hogy olyan szellemű tankönyveket írjanak, melyek felénk tartó, nyitott folyamatként, jelenünk előtörténeteként láttatják a múltat.
10%   891 Ft

A befejezetlen múlt 2. A középkor története 476-1456

A befejezetlen múlt 2. A középkor története 476-1456

Mint ahogy a sorozat címe – A befejezetlen múlt – is sugallja, a kötetek szerzői arra törekedtek, hogy olyan szellemű tankönyveket írjanak, melyek felénk tartó, nyitott folyamatként, jelenünk előtörténeteként láttatják a múltat.
10%   891 Ft

A befejezetlen múlt 3. A nyugat felemelkedése 1450-1789

A befejezetlen múlt 3. A nyugat felemelkedése 1450-1789

Mint ahogy a sorozat címe – A befejezetlen múlt – is sugallja, a kötetek szerzői arra törekedtek, hogy olyan szellemű tankönyveket írjanak, melyek felénk tartó, nyitott folyamatként, jelenünk előtörténeteként láttatják a múltat.
10%   891 Ft

A befejezetlen múlt 6. A globális világ felé

A befejezetlen múlt 6. A globális világ felé

Mint ahogy a sorozat címe – A befejezetlen múlt – is sugallja, a kötetek szerzői arra törekedtek, hogy olyan szellemű tankönyveket írjanak, melyek felénk tartó, nyitott folyamatként, jelenünk előtörténeteként láttatják a múltat.
10%   891 Ft

 
Műszaki Kiadó ® 2015 • Minden jog fenntartva